Pabalsts pirmsskolas izglītības iestādes ēdināšanas pakalpojuma apmaksai, Jelgava
Izvēlētā organizācija: Jelgavas valstspilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Pabalstu ēdināšanas pakalpojuma apmaksai pirmsskolas izglītības iestādē izglītojamajam no daudzbērnu ģimenes piešķir par faktiski saņemto ēdināšanas pakalpojumu kalendārajā gadā, nepārsniedzot 50,00 euro mēnesī.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Personai Jelgavas sociālo lietu pārvaldē jāiesniedz iesniegums un konkrētā statusa (trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes) saņemšanai nepieciešamos dokumentus.
Nepieciešamie dokumenti pabalsta saņemšanai daudzbērnu ģimenēm:
1) Iesniegums (palīdzības saņemšanai bez ienākumu izvērtēšanas);
2) Citi apliecinoši dokumenti un izziņas, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.
Nepieciešamie dokumenti pabalsta saņemšanai trūcīgām, maznodrošinātām:
1) Iesniegums (iesniedzot iztikas līdzekļu deklarāciju);
2) Izziņa no darba vietas par darba algu pēdējos trīs mēnešos;
3) Pasta vai bankas konta pilna izdruka par ienākumiem un izdevumiem par pēdējiem trim mēnešiem;
4) Citi apliecinoši dokumenti un izziņas, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.
Dokumentus var iesniegt klātienē vai elektroniski. Elektroniski nosūtītam iesniegumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu, pievienojot laika zīmogu.
Lai saņemtu pabalstu no nākamā mēneša 1.datuma, pabalsta pieprasītājam iesniegums jāiesniedz līdz kārtējā mēneša 15.datumam.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Jelgavas sociālo lietu pārvalde e-adrese
Klātiene Jelgavas sociālo lietu pārvalde
Adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, LV-3001
Tālrunis: 63048914; 63007224
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma nepieciešamības izvērtēšana
30 darba dienu laikā tiek pieņemts lēmums par pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pabalstu pārskaita pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā pakalpojuma sniedzēja kredītiestādes kontā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus