Pabalsts neparedzētiem gadījumiem (Babītes novada pašvaldības Sociālais dienests)
Izvēlētā organizācija: Babītes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pabalstu piešķir ģimenēm (personām), kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību nodrošināšanai neparedzētu izdevumu rašanās gadījumos, sadzīves situāciju risināšanai.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Personas, kam ir trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Pakalpojumu iespējams saņemt trīs reizes gadā, bet ne biežāk kā vienu reizi ceturksnī.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Ar nepieciešamajiem dokumentiem jāvēršas Sociālajā dienestā: iesniegums, izziņa par trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu, pase, iztikas līdzekļu deklarācija.
Iesniedzams dokuments
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Sociālais dienests Piņķos
Sociālais dienests Spuņciemā
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Personu apliecinošs dokuments
Personu apliecinošs dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Sociālais dienests Piņķos
Sociālais dienests Spuņciemā