Materiāls atbalsts specializētā transporta pakalpojumu segšanai (Babītes novada pašvaldības Sociālais dienests)
Izvēlētā organizācija: Babītes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pakalpojums personām ar funkcionāliem traucējumiem, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās ar sabiedrisko transportu. Pakalpojuma mērķis ir uzlabot šo personu dzīves kvalitāti, nodrošinot ar specializēta autotransporta pakalpojumu ārstu, slimnīcas vai citu iestāžu apmeklējumiem.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Pabalsts tiesīgas saņemt personas, kas norādītas pašvaldības domes 25.10.2017. saistošajos noteikumos Nr.18.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Pakalpojuma saņemšanas termiņš - pēc klienta vajadzības.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu un:
1) uzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi);
2) invaliditātes apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu);
3) izziņu no VDEĀK vai tās struktūrvienības par medicīnisko indikāciju noteikšanu speciāli pielāgota vieglā automobiļa iegādei un valsts sociālā pabalsta transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās, saņemšanai vai iesniedz primārās veselības aprūpes ārsta vai ārsta speciālista izsniegtu izziņu (veidlapa 027/u), kurā norādīta personas nespēja pārvietoties ar sabiedrisko transportu;
4) iztikas līdzekļu deklarāciju.
Iesniedzams dokuments
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Sociālais dienests Piņķos
Sociālais dienests Spuņciemā
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Sociālais dienests Piņķos
Sociālais dienests Spuņciemā