Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojums (Babītes novada pašvaldības Sociālais dienests)
Izvēlētā organizācija: Babītes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pakalpojums paredzēts pilngadīgās personas nodrošināšanai ar mājokli, sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju. Pakalpojums paredzēts personām, kuras vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt un  personai nepieciešamo pakalpojumu apjoms pārsniedz "Aaprūpe mājās" pakalpojumu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Babītes novada pašvaldības Sociālā dienesta klients, atbilstoši pašvaldības domes 25.10.2017. izdotajiem saistošajiem noteikumiem Nr18.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Ar nepieciešamajiem dokumentiem jāvēršas Sociālajā dienestā: iesniegums; ģimenes ārsta izziņa; psihiatra atzinums, ja sociālo pakalpojumu vēlas saņemt persona ar garīga rakstura traucējumiem; invaliditāti apliecinoša dokumenta kopiju, ja sociālos pakalpojumus vēlas saņemt persona ar invaliditāti; citi dokumenti pēc sociālā darbinieka pieprasījuma; iztikas līdzekļu deklarācija, pase.
Iesniedzams dokuments
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Sociālais dienests Piņķos
Sociālais dienests Spuņciemā
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Personu apliecinošs dokuments
Personu apliecinošs dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Sociālais dienests Piņķos
Sociālais dienests Spuņciemā