Profesionālās piemērotības noteikšana
Izvēlētā organizācija: Sociālās integrācijas valsts aģentūra
Īss apraksts:
Valsts apmaksātu profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojumu Sociālās integrācijas valsts aģentūra nodrošina cilvēkiem darbspējas vecumā, ja cilvēkiem ir noteikta invaliditāte vai prognozējama invaliditāte.
Sociālās integrācijas valsts aģentūras speciālisti, ņemot vērā cilvēka iepriekš iegūto izglītību, veselības stāvokli un intereses, veic cilvēka profesionālās piemērotības noteikšanu un rekomendē mācības Jūrmalas profesionālajā vidusskolā vai Koledžā, kur cilvēks var apgūt jaunu profesiju, lai turpmāk atrastu piemērotu darbu.

Informācija par personas datu apstrādi - https://www.siva.gov.lv/lv/informacija-par-personas-datu-apstradi-profesionalas-piemerotibas-noteiksanas-pakalpojuma-ietvaros
Dokumentu glabāšanas ilgums – noteikts Aģentūras lietu nomenklatūrā, kas saskaņota ar Valsts arhīvu. Klienta lietu glabā 10 gadus.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojumu var saņemt cilvēki darbspējas vecumā, ja tiem ir noteikta invaliditāte vai prognozējama invaliditāte.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
8
Termiņš:
Pakalpojums ilgst līdz 10 dienām. Aģentūras speciālisti, ņemot vērā cilvēka iepriekš iegūto izglītību, veselības stāvokli un intereses, veic izvērtēšanu. Pakalpojuma rezultātē cilvēkam rekomendē mācības Jūrmalas profesionālajā vidusskolā vai Koledžā, kur var apgūt jaunu profesiju, lai pēc tam cilvēks atrastu sev piemērotu darbu.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai eID karte), jāiesniedz iesniegums, ģimenes ārsta atzinums (U27), kur norādīts pamatdiagnozes (SSK-10) un blakus diagnozes kods un ieraksts par medicīnisku kontrindikāciju neesamību pakalpojuma saņemšanai. Atzinumam jābūt izsniegtam ne agrāk kā 7 dienas pirms dokumentu iesniegšanas. Covid-19 ierobežošanas laikā: jāuzrāda derīgs Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts (QR kods).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Profesionālās piemērotības noteikšana
Adrese: Slokas iela 61, Jūrmala, LV-2015
Tālrunis: 29249084, 29187093
Fakss:
Cita kontaktinformācija: pasts@siva.gov.lv
Darba laiki
Cits
Iestādes e-adrese
pasts@siva.gov.lv
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojuma saņemšanas laikā, izvērtējot nepieciešamību, tiek nodrošināta izmitināšana dienesta viesnīcā, ēdināšana, transporta pakalpojumu no dienesta viesnīcas līdz pakalpojuma saņemšanas vietai, speciālistu konsultācijas un atbalsts.
Covid-19 infekcijas izplatības laikā pakalpojums tiek sniegts ievērojot valstī noteiktos drošības pasākumus.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Profesionālās piemērotības noteikšana
Adrese: Slokas iela 61, Jūrmala, LV-2015
Tālrunis: 29249084, 29187093
Fakss:
Cita kontaktinformācija: pasts@siva.gov.lv
Darba laiki