Īslaicīgās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā pilngadīgām personām (Babītes novada pašvaldības Sociālais dienests)
Izvēlētā organizācija: Babītes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pakalpojums paredzēts pilngadīgās personas funkcionālo un garīgo spēju atjaunošanai personām, kurām vajadzīga uzraudzība un sociālā aprūpe atbilstoši dienesta veikto personas vajadzību izvērtēšanai pēc sociālā pakalpojuma. Pakalpojumu var saņemt personas, kurām:
- piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss;
- vientuļa persona,  kura ienākumi nepārsniedz 75 % no attiecīgā gada valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas.
Saņēmēji:
Fiziska persona
pakalpojuma saņēmēji var būt personas, kas norādītas pašvaldības domes 25.10.2017. saistošajos noteikumos Nr.18
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Pakalpojums tiek piešķirts uz laiku līdz 3 mēnešiem.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Ar nepieciešamajiem dokumentiem jāvēršas Sociālajā dienestā. (Iesniegums, ģimenes ārsta izziņa, pase)
Iesniedzams dokuments
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Sociālais dienests Piņķos
Sociālais dienests Spuņciemā
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Personu apliecinošs dokuments
Pase
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Sociālais dienests Piņķos
Sociālais dienests Spuņciemā