Pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai (Babītes novada pašvaldības Sociālais dienests)
Izvēlētā organizācija: Babītes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pabalsts tiek piešķirts personai individuālās sociālās rehabilitācijas procesā, lai novērstu, mazinātu invaliditātes, darbnespējas un citu faktoru izraisītas negatīvas sekas klienta dzīvē.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Persona, kurai nepieciešams individuālā sociālā rehabilitācija, lai novērstu, mazinātu invaliditātes, darbnespējas un citu faktoru izraisītas negatīvas sekas dzīvē.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Ar nepieciešamajiem dokumentiem jāvēršas Sociālajā dienestā: iesniegums, personu apliecinoši dokumenti u.c. dokumenti, kas jāuzrāda vai jāiesniedz Sociālajā dienestā, iztikas līdzekļu deklarācija.
Iesniedzams dokuments
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Sociālais dienests Piņķos
Sociālais dienests Spuņciemā
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Personu apliecinošs dokuments
Personu apliecinošs dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Sociālais dienests Piņķos
Sociālais dienests Spuņciemā