Ziemassvētku pabalsts bērnam ar invaliditāti (Līvānu novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Līvānu novada dome
Īss apraksts:
Ziemassvētku pabalstu personām ar 1. un 2. invaliditātes grupu, bērnam ar invaliditāti, politiski represētajai personai piešķir vienu reizi gadā pirms Ziemassvētkiem un tā apmērs ir 30 EUR.
Vienai personai tiek izmaksāta tikai viena pabalsta summa.
Pabalstu piešķir bez iesnieguma, pamatojoties uz Iedzīvotāju reģistra ziņām un uzrādīto personas atbilstošā statusa apliecinošu dokumentu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Bērns ar invaliditāti, kurš deklarēts Līvānu novadā.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Procesa apraksts
Cita informācija
Pakalpojuma saņemšana
Kad www.livani.lv tiek izsludināta Ziemassvētku pabalstu izmaksa, bērns ar invaliditāti vai viņa likumiskais pārstāvis pabalstu var saņemt Līvānu novada domes vai pagastu pārvalžu kasē.

Lai saņemtu pabalstu personai nepieciešams uzrādīt:
•             personu apliecinošu dokumentu,
•             invaliditāti apliecinošu dokumentu,

Pabalstu var saņemt persona personīgi, vai likumiskais pārstāvis, uzrādot augstāk minētos dokumentus.

Pabalstu iespējams saņemt arī bezskaidrā naudā. Lai saņemtu pabalstu bezskaidrā naudā, nepieciešams uzrakstīt iesniegumu, klāt pievienot invaliditāti apliecinošu dokumenta kopiju un iesniegt domē vai pagasta pārvaldē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC Līvānu novada Līvānu pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Tālrunis: 66954906
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
E-pasts pasts@livani.lv
Pasts Līvānu novada pašvaldība
Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Cits Līvānu novada pašvaldības e-adrese