Specializētās darbnīcas pakalpojums
Izvēlētā organizācija: Jūrmalas valstspilsētas administrācija
Īss apraksts:
Specializētās darbnīcas pakalpojums ir darbnīca ar speciāli pielāgotām darba vietām un nodrošinātu speciālistu atbalstu personām ar invaliditāti darbspējīgajā vecumā ar mērķi attīstīt to sociālās un funkcionālās prasmes, veicināt un motivēt šo personu iesaisti nodarbinātības pasākumos un integrāciju sabiedrībā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Personas ar invaliditāti darbspējīgā vecumā.
Termiņš:
1. mēnesis.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Persona vai tās likumiskais pārstāvis Labklājības pārvaldei iesniedz iesniegumu par pakalpojuma piešķiršanu un uzrāda personu apliecinošu dokumentu. Ja dokumentus iesniedz personas likumiskais pārstāvis, tad uzrāda pārstāvības tiesības apliecinošu dokumentu (iesniedz kopiju).
Nepieciešamie dokumenti:
Iesniegums;
pase;
iesniedz ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli. Izziņā norāda funkcionālo spēju traucējumu smaguma pakāpi un medicīnisko kontrindikāciju (plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības, seksuāli transmisīvās slimības) neesību;
iesniedz psihiatra atzinumu par personas psihisko veselību un speciālo (psihiatrisko) kontrindikāciju neesību pakalpojuma saņemšanai, ja pakalpojumu vēlas saņemt persona ar garīga rakstura traucējumiem.
Pakalpojumu nevar pieprasīt elektroniski.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Jūrmalas Laklājības pārvaldes e-adrese
Klātiene Sociālo pakalpojumu nodaļa
Adrese: Talsu šoseja 31 k-25, Jūrmala, LV-2016
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Telefons 67767372
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana klātienē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus