Atbalsta pasākumi bezdarbniekiem ar atkarības problēmām
Izvēlētā organizācija: Nodarbinātības valsts aģentūra
Īss apraksts:
Atbalstu var saņemt NVA reģistrēti bezdarbnieki, kuriem ir alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu vai uzvedības procesu atkarība:

• Minesotas 12 soļu programma
Pasākums paredz dalībnieka aktīvu komunikāciju un līdzdarbošanos ārstēšanās procesā.

• Emocionālā stresa terapija (kodēšana);
Pasākums ietver ārsta narkologa konsultāciju un terapiju, kurā izmanto medikamentus, lai pacients atteiktos no alkohola.

• Narkologa atzinuma saņemšana
Pasākumu var saņemt bezdarbnieki, kuriem iespējama alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu vai uzvedības procesu atkarība, bet nav saņemts narkologa atzinums.

Bezdarbniekiem tiek nodrošināts transporta pakalpojums vai transporta izmaksu segšana nokļūšanai līdz ārstniecības iestādei un atpakaļ.

Detalizēta informācija pieejama tīmekļvietnē  https://www.nva.gov.lv/lv/bezdarbniekiem-ar-atkaribas-problemam
Saņēmēji:
Fiziska persona
Bezdarbnieki, kuriem:
• atbilstoši narkologa atzinumam ir alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu vai uzvedības procesu atkarība;
• iespējama alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu vai uzvedības procesu atkarība, bet nav saņemts narkologa atzinums.
Termiņš:
• Minesotas 12 soļu programma ilgst līdz 30 dienām;
• Emocionālā stresa terapija (kodēšana) ilgst līdz 1.5 stundas.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
1. Jādodas uz NVA filiāli un jāizsaka vēlme piedalīties pasākumā.
2. Jāizvēlas ārstniecības iestāde un jāvienojas par ārstēšanās uzsākšanas dienu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Balvu (Gulbenes) filiāle
Jūrmalas (Tukuma) filiāle
NVA Alūksnes filiāle
NVA Bauskas filiāle
NVA Cēsu filiāle
Parādīt visus...
Telefons 80200206
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
1. No NVA filiāles koordinējošā eksperta jāsaņem individuālais darba meklēšanas plāns.
2. Noteiktajā dienā jāierodas izvēlētajā ārstniecības iestādē, līdzi ņemot nepieciešamos dokumentus.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Balvu (Gulbenes) filiāle
Jūrmalas (Tukuma) filiāle
NVA Alūksnes filiāle
NVA Bauskas filiāle
NVA Cēsu filiāle
Parādīt visus...