Profesionālās piemērotības noteikšana
Izvēlētā organizācija: Nodarbinātības valsts aģentūra
Īss apraksts:
Saistībā pasākumiem COVID-19 izplatības ierobežošanai, par pakalpojuma saņemšanas iespējām lūdzu sazināties ar NVA telefoniski vai e-pastā.

NVA reģistrētiem ilgstošajiem bezdarbniekiem iespēju saņemt profesionālās piemērotības noteikšanu. Šo pasākumu NVA īsteno sadarbībā ar Sociālās integrācijas valsts aģentūru (SIVA).

Profesionālās piemērotības noteikšana SIVA ilgs līdz 5 kalendāra dienām.  Profesionālās piemērotības noteikšanas ilgums tiek noteikts individuāli pārrunu laikā, SIVA speciālistiem izvērtējot klienta iepriekšējās zināšanas, spējas un prasmes, kā arī motivāciju atgriezties darba tirgū.

SIVA speciālisti:
• teorētiskās un praktiskās nodarbībās noskaidro klienta motivāciju iesaistīties darba tirgū un mācīties, iepriekš iegūtās zināšanas, prasmes un iemaņas, novērtē veselības stāvokli un darbspējas;

• sniedz ieteikumus par bezdarbnieka veselības stāvoklim piemērotu darbu.

Pasākuma dalībniekiem:
• nodrošina nogādāšanu no dzīvesvietas vai NVA filiāles līdz profesionālās piemērotības noteikšanas vietai un atpakaļ;
• nodrošina ēdināšanu un dzīvošanu dienesta viesnīcā.

Detalizēta informācija pieejama tīmekļvietnē https://www.nva.gov.lv/lv/profesionalas-piemerotibas-noteiksana
Saņēmēji:
Fiziska persona
Bezdarbnieki, kuri bijuši bez darba vismaz 12 mēnešus, un šajā periodā nav strādājuši ilgāk par 2 mēnešiem bez pārtraukuma, un kuriem ir noteikta invaliditāte vai prognozējamā invaliditāte.
Termiņš:
Pasākuma ilgums ir līdz 5 kalendāra dienām.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
1. Jādodas uz NVA filiāli un jāizsaka vēlme piedalīties pasākumā.
2. Jāsaskaņo dalības laiks ar NVA filiāles darbinieku.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Balvu (Gulbenes) filiāle
Jūrmalas (Tukuma) filiāle
NVA Alūksnes filiāle
NVA Bauskas filiāle
NVA Cēsu filiāle
Parādīt visus...
Telefons 80200206
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
1. No NVA filiāles darbinieks jāsaņem individuālais darba meklēšanas plāns.
2. Dodoties uz SIVA, obligāti jāņem līdzi:
• personu apliecinošs dokuments (pase vai eID karte);
• nosūtījums, ko izsniedz NVA filiāles darbinieks;
• izglītību apliecinoši dokumenti;
• ārsta izziņa;
• citi dokumenti, par ko informēs NVA darbinieks.

Detalizētāka informācija savai dzīvesvietai tuvākajā NVA filiālē un NVA mājas lapā www.nva.gov.lv
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Balvu (Gulbenes) filiāle
Jūrmalas (Tukuma) filiāle
NVA Alūksnes filiāle
NVA Bauskas filiāle
NVA Cēsu filiāle
Parādīt visus...