Profesionālās piemērotības noteikšana
Izvēlētā organizācija: Nodarbinātības valsts aģentūra
Īss apraksts:
NVA klātienē un attālināti īsteno aktivizācijas pasākumu “Profesionālās piemērotības noteikšana”, kura mērķis ir veicināt bezdarbnieku, tostarp ilgstošo bezdarbnieku iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos pastāvīgā darbā, nodrošinot profesionālās piemērotības noteikšanu, sniedzot ieteikumus par bezdarbniekam piemērotu darbu, kā arī ar to saistītajiem aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem atbilstoši bezdarbnieka veselības stāvoklim. Šo pasākumu NVA īsteno sadarbībā ar Sociālās integrācijas valsts aģentūru (SIVA).

Profesionālās piemērotības noteikšana SIVA ilgst līdz 5 darba dienām.  Profesionālās piemērotības noteikšanas ilgums tiek noteikts individuāli pārrunu laikā, SIVA speciālistiem izvērtējot klienta iepriekšējās zināšanas, spējas un prasmes, kā arī motivāciju atgriezties darba tirgū.

Pasākuma dalībniekiem tiek sniegts profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojums, kā ietvaros SIVA speciālistu komanda individuālās pārrunās un grupu darbā noskaidro:
• bezdarbnieka interesi par profesionālās darbības jomām, konkrētām profesijām;
• profesionālās izglītības programmām;
• motivāciju iesaistīties darba tirgū un mācīties;
• veselības stāvokļa atbilstību apgūtajai vai izvēlētajai profesijai;
• intelektuālo spēju līmeni, kas ļauj prognozēt spējas iesaistīties darba tirgū un apgūt mācību vielu;
• psihofizioloģiskās īpašības, to atbilstību izvēlētajai profesijai;
• novērtē bezdarbnieka iepriekšējās zināšanas un pieredzi;
• spējas iemācīties, saprast, uztvert un iegaumēt jauno.
Pasākuma dalībniekiem:
• nodrošina nogādāšanu no dzīvesvietas vai NVA filiāles līdz profesionālās piemērotības noteikšanas vietai un atpakaļ vai kompensē transporta izdevumus;
• nodrošina ēdināšanu un dzīvošanu dienesta viesnīcā.

Detalizēta informācija pieejama tīmekļvietnē https://www.nva.gov.lv/lv/profesionalas-piemerotibas-noteiksana
Saņēmēji:
Fiziska persona
Bezdarbnieki, kuri bijuši bez darba vismaz 12 mēnešus, un šajā periodā nav strādājuši ilgāk par 2 mēnešiem bez pārtraukuma, un kuriem ir noteikta invaliditāte vai prognozējamā invaliditāte.
Termiņš:
Pakalpojums tiks sniegts pēc dalības saskaņošanas ar NVA darbinieku.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
1. Jādodas uz NVA filiāli un jāizsaka vēlme piedalīties pasākumā.
2. Jāsaskaņo dalības laiks ar NVA filiāles darbinieku.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
NVA Balvu (Alūksnes, Gulbenes) filiāle
NVA Bauskas filiāle
NVA Cēsu filiāle
NVA Daugavpils filiāle
NVA Jelgavas (Dobeles) filiāle
Parādīt visus...
Telefons 80200206
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
1. No NVA filiāles koordinējošā eksperta jāsaņem individuālais darba meklēšanas plāns.
2. Dodoties uz SIVA, obligāti jāņem līdzi:
• personu apliecinošs dokuments (pase vai eID karte);
• nosūtījums, ko izsniedz NVA filiāles koordinējošais eksperts
• ģimenes ārsta atzinums (U27), kur norādīts pamatdiagnozes un blakus diagnozes kods un ieraksts par medicīnisku kontrindikāciju neesamību pakalpojuma saņemšanai. Atzinumam jābūt izsniegtam ne agrāk kā mēnesi pirms dokumentu iesniegšana;
• ārstējošā ārsta sagatavotu individuālo rehabilitācijas plānu (kopija), ja personai noteikta prognozējama invaliditāte;
• izglītību apliecinoši dokumenti;
• vārda/uzvārda maiņu apliecinošu dokumentu, ja mainīts vārds/uzvārds;
• citi dokumenti, par ko informēs NVA koordinējošais eksperts
3. Ja izmantot sabiedrisko transportu vai personīgo transportlīdzekli nokļūšanai SIVA iespēja iesniegt iesniegumu NVA un saņemt transporta izmaksu kompensāciju
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
NVA Balvu (Alūksnes, Gulbenes) filiāle
NVA Bauskas filiāle
NVA Cēsu filiāle
NVA Daugavpils filiāle
NVA Jelgavas (Dobeles) filiāle
Parādīt visus...
Telefons 80200206