Skolēnu vasaras darbs
Izvēlētā organizācija: Nodarbinātības valsts aģentūra
Īss apraksts:
Pasākuma mērķis ir veicināt skolēnu īslaicīgu (vecumā no 15 līdz 20 gadiem) nodarbinātību vasaras brīvlaikā valsts līdzfinansētās darba vietās - jau skolas laikā sniegt jauniešiem praktisku priekšstatu par darba dzīvi, lai savlaicīgi uzzinātu, kas ir CV, darba intervija, konkurētspēja, darba līguma noslēgšana, darba pienākumi un darba attiecības.

Skolēns pasākuma laikā saņem:
• darba algu vismaz valstī noteiktās minimālās darba samaksas apmērā par pilnu nostrādāto darba laiku mēnesī;
• darba vadītāja atbalstu;
• normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos - apmaksātas obligātās veselības pārbaudes;
• apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darba vietās.

Skolēns vecumā no 15 līdz 18 gadiem tiek nodarbināts ne ilgāk kā septiņas stundas dienā un ne vairāk kā 35 stundas nedēļā;

Skolēns vecumā no 18 līdz 20 gadiem (ieskaitot) tiek nodarbināts ne vairāk kā astoņas stundas dienā un ne vairāk kā 40 stundas nedēļā.

Skolēni dalībai Pasākumā varēs reģistrēties elektroniski Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā no maija sākuma līdz augusta vidum.


Detalizēta informācija pieejama tīmekļvietnē https://www.nva.gov.lv/lv/skolenu-vasaras-nodarbinatiba-bezdarbniekiem
Saņēmēji:
Fiziska persona
Skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot), kuri mācās vai turpinās mācības vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs nākamajā mācību gadā.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
60
Termiņš:
Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākums tiek īstenots skolēnu vasaras brīvlaika mēnešos no 1. jūnija līdz 31. augustam.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pieprasīšanas solis
Vasaras darbam skolēnam elektroniski jāreģistrējas  Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā.

Nodarbinātības valsts aģentūras darbinieks sazināsies ar skolēnu un skolēnam būs jādodas uz Nodarbinātības valsts aģentūras filiāli, lai apstiprinātu savu pieteikumu, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu -  pasi vai eID karti un CV.

Aicinām skolēnus sekot līdzi brīvo darba vietu sarakstam Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā un pie atbilstošas vakances sazināties gan ar darba devēju, gan ar NVA darbinieku, lai pieteiktos uz  brīvo darba vietu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC
Aizkraukles novada Aizkraukles pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aizkraukles novada Bebru pagasta valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aizkraukles novada Daudzeses pagasta valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aizkraukles novada Iršu pagasta valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aizkraukles novada Jaunjelgavas pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...