Pasākumi noteiktām personu grupām (subsidētās darbavietas bezdarbniekiem)
Izvēlētā organizācija: Nodarbinātības valsts aģentūra
Īss apraksts:
Saistībā ar COVID-19 izplatību, līdz 06.04.2021. par pakalpojuma saņemšanas iespējām lūdzu sazināties ar NVA filiāli telefoniski vai e-pastā.

Nodarbinātības valsts aģentūra (turpmāk – NVA) sadarbībā ar fiziskām un juridiskām personām organizē subsidēto darba vietu izveidi, kurās ievērojot vienlīdzīgu tiesību principu, tiek iesaistīti mērķa grupas bezdarbnieki.

Aktīvā nodarbinātības pasākuma „Pasākumi noteiktām personu grupām” (turpmāk – Pasākums) mērķis ir bezdarbnieku nodarbināšana subsidētajās vai valsts līdzfinansētajās darba vietās, lai palīdzētu bezdarbniekiem izprast darba tirgus prasības, veicinātu bezdarbnieku iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos pastāvīgā darbā.

NVA darba devējam nodrošina:
• Dotāciju bezdarbnieka darba algai;
• Dotāciju darba vadītāja atlīdzībai;
• Dotāciju VSAOI no bezdarbnieka darba algas dotācijas daļas;
• Vienreizēju dotāciju obligātās veselības pārbaudēs izmaksām;
• Vienreizēju dotāciju iekārtu un aprīkojuma iegādei, lai pielāgotu darba vietas bezdarbniekiem ar invaliditāti.

Detalizēta informācija pieejama tīmekļvietnē https://www.nva.gov.lv/lv/subsidetas-darba-vietas-pasakumi-noteiktam-personu-grupam-bezdarbniekiem
Saņēmēji:
Jebkura persona
NVA reģistrēti bezdarbnieki: persona ar invaliditāti; persona, kura bijusi bez darba vismaz 12 mēnešus;
persona, kura ir vecāka par 55 gadiem; persona, kura ieguvusi bēgļa vai alternatīvās personas statusu.
Darba devēji: juridiskas un fiziskas personas ar tiesībām nodarbināt (ar izņēmumiem).
Termiņš:
NVA 1 darba dienas laikā pēc klienta pieteikuma, veic  bezdarba situācijas izvērtēšanu un pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu,  par klienta uzņemšanu rindā pakalpojuma saņemšanai vai par atteikumu piešķirt pakalpojumu.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Bezdarbnieks izsaka vēlmi dalībai Pasākumā klātienē NVA filiālē vai NVA CV un vakanču portālā.

Darba devējs aizpilda pieteikumu un iesniedz to klātienē NVA filiālē vai nosūta elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu filiālei, kuras administratīvajā teritorijā plānota subsidētās darba vietas izveide. Pieteikuma veidlapa un informācija par Pasākumu pieejama NVA mājas lapā.
Hipersaite
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC
Aglonas novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aizputes novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aknīstes novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Alojas novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Alsungas novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...