Neformālās izglītības ieguve
Izvēlētā organizācija: Nodarbinātības valsts aģentūra
Īss apraksts:
Ja esi reģistrējies kā bezdarbnieks vai darba meklētājs, Nodarbinātības valsts aģentūra (turpmāk – Aģentūra) šī projekta ietvaros sniegs atbalstu un nodrošinās Jums iespēju paaugstināt savu konkurētspēju, nodrošinās spēju pielāgoties mainīgajām darba tirgus prasībām un palielinās iespēju integrēties darba tirgū.

Dalībai neformālās izglītības programmu apguvē vari pieteikties, ja līdzšinējās prasmes neatbilst mainīgajām darba tirgus prasībām vai šīs prasmes ir nepietiekamas un šī iemesla dēļ ir grūti atrast darbu.

Pamatnosacījumi, īstenojot apmācību ar kuponu metodi:
Bezdarbniekam un darba meklētājam programmu un izglītības iestādi neformālās izglītības programmai "Valsts valodas apguve", “Svešvalodu un datorzinību apguve” un "Transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju apmācība" apguvei.

Bezdarbniekam un darba meklētājam ir iespēja saņemt apmācību kuponu un iesaistīties neformālās izglītības programmas apguvē un pēc noslēguma pārbaudījuma nokārtošanas saņemt iegūto zināšanu apliecinošu dokumentu.
Apmācību laikā tiek nodrošināta stipendija 5.00 euro apmērā par mācību dienu. Ja apmācību īstenošanas vieta atrodas tālāk par 15 km no bezdarbnieka un darba meklētāja deklarētās dzīves vietas, bezdarbnieks un darba meklētājs  var pieteikties mobilitātes pabalsta saņemšanai.

Mācību programmu izmaksas, bezdarbnieku stipendijas un mobilitātes pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtība ir noteikta Ministru kabineta noteikumos Nr.75 “Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem”.

Detalizēta informācija pieejama tīmekļvietnē https://www.nva.gov.lv/lv/prasmju-apguve
Saņēmēji:
Fiziska persona
Dalībai neformālās izglītības programmu apguvē var pieteikties bezdarbnieki un darba meklētāji, kuru prasmes neatbilst mainīgajām darba tirgus prasībām vai šīs prasmes ir nepietiekamas un šī iemesla dēļ ir grūti atrast darbu.
Termiņš:
1 darba dienas laikā pēc pieteikuma veic bezdarba situācijas izvērtēšanu un pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu par klienta uzņemšanu rindā pakalpojuma saņemšanai vai par atteikumu piešķirt pakalpojumu.
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
NVA apmeklējuma laikā bezdarbnieks vai darba meklētājs izsaka vēlmi iesaistīties apmācībā un apgūt piemērotāko neformālās izglītības programmu no piedāvātā klāsta, NVA darbinieks to reģistrē NVA datu bāzē. Iesaistīties mācībās (saņemt apmācību kuponu) bezdarbniekiem un darba meklētajiem tiek piedāvāts rindas kārtībā, ņemot vērā apmācību vēlmes reģistrēšanas secību NVA datu bāzē. Kad pienākusi kārta saņemt kuponu, filiāles darbinieks bezdarbnieku vai darba meklētāju telefoniski aicina ierasties NVA filiālē. Pēc kupona saņemšanas 10 darba dienu laikā bezdarbnieks vai darba meklētājs:
• patstāvīgi izvēlas izglītības iestādi, kura īsteno viņa izvēlēto neformālās izglītības programmu;
• vienojas ar izglītības iestādi par apmācības uzsākšanas laiku;
• atgriež NVA filiālē izglītības iestādes aizpildīto kuponu.

Pēc tam NVA filiāle noslēdz līgumu ar bezdarbnieku vai darba meklētāju un izglītības iestādi, kura veiks apmācību.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC
Aizkraukles novada Aizkraukles pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aizkraukles novada Bebru pagasta valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aizkraukles novada Daudzeses pagasta valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aizkraukles novada Iršu pagasta valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aizkraukles novada Jaunjelgavas pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...