Algoti pagaidu sabiedriskie darbi (APSD)
Izvēlētā organizācija: Nodarbinātības valsts aģentūra
Īss apraksts:
“Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” (turpmāk – APSD) ir nodarbinātības pasākums darba iemaņu uzturēšanai un sociālo prasmju attīstīšanai, veicot sociāla labuma darbus pašvaldības izveidotās pagaidu darba vietās, kas veidotas bez nolūka gūt peļņu.
Pagaidu darbu veikšanai nav nepieciešama speciāla kvalifikācija.
Par algotu pagaidu sabiedrisko darbu veikšanu dalībnieks ik mēnesi saņem atlīdzību 250,00 euro apmērā.
Algotus pagaidu sabiedriskos darbus var veikt persona, kas
• NVA ir reģistrēta bezdarbnieka statusā;
• nesaņem bezdarbnieka pabalstu;
• vēlas iegūt vai uzturēt darba iemaņas.
Iesaistes ilgums ir 4 mēneši 12 mēnešu periodā.
Pasākumā var iesaistīties arī atkārtoti.
Iesaiste APSD notiek dalībnieku pieteikumu reģistrācijas secībā vai saskaņā ar pašvaldības saistošos noteikumos noteiktajiem kritērijiem, pēc kuriem dalībnieki tiek iesaistīti pasākumā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
NVA 1 darba dienas laikā pēc klienta pieteikuma, veic  bezdarba situācijas izvērtēšanu un pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu,  par klienta uzņemšanu rindā pakalpojuma saņemšanai vai par atteikumu piešķirt pakalpojumu.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma pieprasīšana notiek savā NVA filiālē, piesakot vēlmi iesaistīties pasākumā
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
NVA Balvu (Alūksnes, Gulbenes) filiāle
NVA Bauskas filiāle
NVA Cēsu filiāle
NVA Daugavpils filiāle
NVA Jelgavas (Dobeles) filiāle
Parādīt visus...
Telefons 80200206
2. solis / Norīkojuma saņemšana
Norīkojuma saņemšana notiek pēc Aģentūras filiāles darbinieka uzaicinājuma
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Līguma slēgšana
Līguma slēgšana ar pašvaldību notiek pašvaldībā, kurā paredzēts strādāt algotu pagaidu darbu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
4. solis / Pakalpojuma saņemšana
Algotu pagaidu sabiedrisko darbu uzsākšana un veikšana. Ar darba pienākumiem iepazīstina darba vadītājs; dalībnieks ar savām tiesībām un pienākumiem var iepazīties Līgumā ar dalībnieku.
Maksājumi: Skatīt maksājumus