Jauniešu nodarbinātības pasākumi vasaras sezonā
Izvēlētā organizācija: Jūrmalas valstspilsētas administrācija
Īss apraksts:
Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrēta juridiska vai fiziska persona vai arī tiesībspējīga personālsabiedrība, kura veic komercdarbību Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā.
Līdzfinansējums tiek piešķirts darba algai nepārsniedzot 50 % no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas (ieskaitot darba ņēmēja (Izglītojamā) valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likmes apmēru un algas nodokli) par vienu nostrādātu mēnesi, proporcionāli nostrādātajam laikam.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai noslēgtu Līdzfinansējuma līgumu, uzņēmējam Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai jāiesniedz sekojošus dokumentus:
pieteikuma anketa- iesniegums - uzņēmuma kontaktinformācija, piedāvāto darba vietu skaits un dati par jauniešiem to deklarētās dzīvesvietas adreses pārbaudei;
jaunieša apliecinājums, ja pilngadīgs vai vecāku apliecinājums, ja nepilngadīgs - apliecinājums, ka uzņēmējs ir informējis jaunieti/ vecākus par personas datu nodošanu pašvaldībai apstrādei, kas nepieciešams līdzfinansētā projekta administrēšanai;
De minimis veidlapas izdrukas kopija vai veidlapas identifikācijas numurs, kas apliecina komercdarbības atbalsta sniegšanu.
Dokumentus uzņēmējs iesniedz pašvaldībai vienā no Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības apmeklētāju apkalpošanas centriem (Majoros Jomas ielā 1/5, Kauguros Raiņa ielā 110, Ķemeros Tukuma ielā 20) vai elektroniski parakstītus nosūta uz e-pastu: pasts@jurmala.lv.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Jūrmalas valstspilsētas administrācijas e-adrese
Klātiene Apmeklētāju apkalpošanas centri Jūrmalas valstspilsētas administrācija
Adrese: Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015
Tālrunis: 67093816, 67093843
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Apmeklētāju apkalpošanas centrs Kauguros, Raiņa ielā 110, tālrunis: 67738898
Apmeklētāju apkalpošanas centrs Ķemeros, Tukuma ielā 20, tālrunis: 67751609
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Atbildīgā Struktūrvienība pēc uzskaitīto dokumentu saņemšanas izvērtē Darba devēja un Izglītojamā atbilstību Noteikumu prasībām un sagatavo Līdzfinansējuma līgumu noslēgšanai starp Administrāciju un Darba devēju.
10 (desmit) darba dienu laikā pēc izvērtēšanas nodrošina Līdzfinansējuma līguma parakstīšanu no Administrācijas puses un elektroniski uz Darba devēja e-pastu nosūta uzaicinājumu Darba devējam parakstīt Līdzfinansējuma līgumu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus