Līdzekļu atlikumu ieguldīšana
Izvēlētā organizācija: Valsts kase
Īss apraksts:
Klienta rīcībā esošo naudas līdzekļu, kuri nav saņemti no valsts budžeta (Likuma par budžetu un finanšu vadību izpratnē), atlikuma ieguldīšana Valsts kasē noguldījumu veidā.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Termiņš:
Izskatīšana līdz 15 dienām no pieteikuma saņemšanas.
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Vienošanās par naudas līdzekļu atlikuma ieguldīšanu kontā noslēgšana
•Pieteikums par līdzekļu ieguldīšanu Valsts kasē;
•“Pamatlīgums par līdzekļu atlikumu ieguldīšanu termiņnoguldījumā” saskaņošana un noslēgšana;
•Pamatlīguma 1.pielikuma “Vienošanās par Noguldījuma izvietošanu” veidlapas aizpildīšana.
•“Vienošanās par naudas līdzekļu atlikuma ieguldīšanu kontā” saskaņošana un noslēgšana.
Cita informācija
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Valsts kase e-adrese
Cits https://www.kase.gov.lv/pakalpojumi/ieguldijumi