Atbalsts elektroenerģijas atvieglojuma saņemšanai aizsargātā lietotāja pakalpojuma ietvaros
Izvēlētā organizācija: Būvniecības valsts kontroles birojs
Īss apraksts:
Aizsargātajam lietotājam (trūcīga vai maznodrošināta ģimene (persona), daudzbērnu ģimene vai ģimene (persona), kuras aprūpē ir bērns ar invaliditāti, vai persona ar I invaliditātes grupu, kura izlieto elektroenerģiju savā mājsaimniecībā pašas vajadzībām (galapatēriņam)) tiek nodrošinātas tiesības saņemt aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojumu. Personām, kuras pretendē uz aizsargātā lietotāja atbalstu, tiek sniegts konsultatīvs atbalsts jautājumos par pakalpojuma saņemšanu, atteikšanos no pakalpojuma saņemšanas, elektroenerģijas līgumu maiņu piemērojamā maksājuma samazinājuma saņemšanai.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Trūcīga vai maznodrošināta ģimene (persona), daudzbērnu ģimene vai ģimene (persona), kuras aprūpē ir bērns ar invaliditāti vai persona ar I invaliditātes grupu, kura izlieto elektroenerģiju savā mājsaimniecībā pašas vajadzībām (galapatēriņam).
Arī pašvaldību sociālie dienesti, elektroenerģijas tirgotāji var saņemt konsultācijas.
Termiņš:
Atbalsta sniegšana notiek saskaņā ar iestādes darba laiku.
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu konsultāciju, klienti var piezvanīt pa tālruni  vai nosūtīt e-pastu ar situācijas aprakstu vai jautājumu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Telefons 67013369
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Klients saņem informāciju pa tālruni vai e-pastā atbildi par nosūtīto pieprasījumu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Telefons 67013369