Eiropas Savienības atbalsts - Tirgus veicināšanas pasākumi
Izvēlētā organizācija: Lauku atbalsta dienests
Īss apraksts:
Lauku atbalsta dienests (LAD)

Šobrīd uz Tirgus veicināšanas pasākumiem atvērtas ir šādas kārtas:

Importa un eksporta licencēšana
Zvejas produktu uzglabāšanas atbalsts
Importa licences
Importa tarifu kvotas
Atbalsts ražotāju organizācijām augļu un dārzeņu sektorā
Piena produktu intervences iepirkums


Par kārtu atvēršanos precīzāka informācija: https://www.lad.gov.lv/lv/katalogs
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Termiņš:
Informāciju par katra pasākuma kārtas pieejamību skatīties LAD mājaslapā:
https://www.lad.gov.lv/lv/katalogs
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešams aizpildīt atbilstošās veidlapas.
Uz atbalstu var pieteikties pretendents, kas ir reģistrēts kā klients Lauku atbalsta dienestā. Sīkāka informācija, kā kļūt par LAD klientu, pieejama mājas lapā (www.lad.gov.lv)
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē LAD e-pakalpojums
Klātiene
Austrumlatgales RLP Rēzeknē
Dienvidkurzemes RLP Saldū
Klientu apkalpošanas daļa Rīgā
Lielrīgas RLP Ogrē
Viduslatvijas RLP Jēkabpilī
Parādīt visus...
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pēc projekta iesnieguma izvērtēšanas atbilstoši noteiktajiem kritērijiem Lauku atbalsta dienests pieņem lēmumu piešķirt vai atteikt atbalstu.
1. LAD lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu;
2. Projekta realizēšana un finansējuma saņemšana, izpildot atbalsta nosacījumus atbilstoši Latvijas Republikas un Eiropas Savienības tiesību aktiem;
3. Projekta uzraudzība.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē LAD e-pakalpojums
Pasts
LAD Dienvidkurzemes RLP
LAD Dienvidlatgales RLP
LAD Lielrīgas RLP
LAD Viduslatvijas RLP
LAD Zemgales RLP
Parādīt visus...