Platību un dzīvnieku maksājumi (Tiešie maksājumi)
Izvēlētā organizācija: Lauku atbalsta dienests
Īss apraksts:
Lauku atbalsta dienests (LAD)

Par pieteikšanos maksājumiem par platībām un dzīvniekiem (Tiešajiem maksājumiem) detalizētāka informācija:
https://www.lad.gov.lv/lv/katalogs?progra_catalog_vid_1%5B380%5D=380

Lauksaimnieks 2023.gada sezonā varēja pieteikties sekojošiem maksājumiem par platībām un dzīvniekiem:
1. Ilgtspēju sekmējošais ienākumu pamatatbalsts (ISIP)
2. Ienākumu papildatbalsts gados jaunajiem lauksaimniekiem (JAL)
3. Klimatiskās un vidiskās shēmas - EKOSHĒMAS
4. Lauku attīstības (Agrovides) intervences
5. Maksājums mazajiem lauksaimniekiem (MLS)
6. Kompensācijas maksājums par Natura 2000 meža teritorijām (NIM)
7. Saistītie ienākumu atbalsti par dzīvniekiem
8. Saistītie ienākumu atbalsti par platībām
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Termiņš:
Par termiņiem un iesniegšanu interesēties: https://www.lad.gov.lv/lv/katalogs?progra_catalog_vid_1%5B380%5D=380
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai pretendētu uz atbalstu, atbalsta pretendentam LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) jāiesniedz:
-vienotais iesniegums;
-attiecīgais pielikums atbilstoši pieprasītā atbalsta veidam;
-lauku bloku kartes;
-papildu dokumenti, ja nepieciešams.

Uz atbalstu var pieteikties pretendents, kas ir reģistrēts kā klients Lauku atbalsta dienestā. Sīkāka informācija, kā kļūt par LAD klientu, pieejama mājas lapā (www.lad.gov.lv)

Lai kļūtu par EPS lietotāju, atbalsta pretendentam:
-jāreģistrējas LAD klientu reģistrā;
-jāizveido personīga e-pasta adrese;
-jāaizpilda līgums "Par Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmas pakalpojumu izmantošanu";
-divi līguma eksemplāri ir jānogādā tuvākajā Lauku atbalsta dienesta klientu apkalpošanas centrā. Piecu darbu dienu laikā uz līgumā norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīts sistēmas lietotājvārds un parole.
Informatīvs dokuments
Hipersaite
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē LAD e-pakalpojums
Klātiene
Austrumlatgales RLP Rēzeknē
Dienvidkurzemes RLP Saldū
Dienvidlatgales RLP Preiļos
Klientu apkalpošanas daļa Rīgā
Lielrīgas RLP Ogrē
Parādīt visus...
Pasts
Austrumlatgales RLP
LAD Dienvidkurzemes RLP
LAD Dienvidlatgales RLP
LAD Lielrīgas RLP
LAD Viduslatvijas RLP
Parādīt visus...
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Atbalsts tiks izmaksāts un pretendentam tiks nosūtīts LAD gala lēmums par atbalsta piešķiršanu, kur būs norādīta aprēķinātā atbalsta summa un sniegts šī aprēķina pamatojums.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē LAD e-pakalpojums
Klātiene
Austrumlatgales RLP Rēzeknē
Dienvidkurzemes RLP Saldū
Dienvidlatgales RLP Preiļos
Klientu apkalpošanas daļa Rīgā
Lielrīgas RLP Ogrē
Parādīt visus...
Pasts
Austrumlatgales RLP
LAD Dienvidkurzemes RLP
LAD Dienvidlatgales RLP
LAD Lielrīgas RLP
LAD Viduslatvijas RLP
Parādīt visus...