Lietotāju tiesības muitas sistēmu izmantošanai
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Lietotāju tiesības nodrošina piekļuvi muitas informācijas sistēmu komersantu modulim elektroniskai eksporta, importa, tranzīta, ievešanas un izvešanas kopsavilkuma deklarāciju, manifestu un kopsavilkuma deklarāciju par pagaidu uzglabāšanu iesniegšanai.
VID elektroniskās deklarēšanas sistēmai (VID EDS) ir pievienotas muitas sistēmas šādu deklarāciju iesniegšanai:
1) Importa kontroles sistēma (IKS) - ievešanas kopsavilkuma deklarāciju iesniegšanai;
2) Eksporta kontroles sistēma (EKS) - izvešanas deklarāciju un izvešanas kopsavilkuma deklarāciju iesniegšanai;
3) Tranzīta kontroles sistēma (TKS) - tranzīta deklarāciju un TIR datu iesniegšanai ar iespēju papildināt tās ar kopsavilkuma (drošības) deklarāciju datiem;
4) Manifesti/Pagaidu uzglabāšana (MAN/PU) – manifestu un kopsavilkuma deklarāciju par pagaidu uzglabāšanu iesniegšanai;
5) Muitas klientu darījumi (MKD).
Saņēmēji:
Jebkura persona
Persona, kas veic elektronisku muitas kravu deklarēšanu.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pirms līguma slēgšanas jāsaņem EORI numurs. Lai kļūtu par VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmas muitas informācijas sistēmu lietotāju, jāiesniedz “Iesniegums par Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēmas lietotāju sarakstu noteikšanu”.
Iesniegumā norāda ziņas par katras apakšsistēmas lietotājiem un iesniedz vienā no iespējamiem veidiem:
•elektroniski – EDS (izmantojot izvēlni “Dokumenti” (no veidlapas) – “Citi” – “Informācija Muitas pārvaldei” vai “Informācija VID klientu apkalpošanas centriem”) vai ar elektronisko paraksta viedkarti;
•ja aizpildīts papīra formātā, tad parakstīto – jebkurā VID Klientu apkalpošanas centrā (skatīt www.vid.gov.lv sadaļā "Kontakti");
•nerezidenti – iesniedz VID Muitas pārvaldē, Talejas ielā 1, Rīgā (nerezidentiem, iesniedzot minēto iesniegumu, ir nepieciešams uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, kā arī pievienot pilnvaru, kas apliecina, ka persona var rīkoties uzņēmuma vārdā).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā
Klātiene VID Muitas pārvalde
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Akceptējot (parakstot) līgumu, EDS administrators uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi nosūtīs lietotāja identifikatoru un sākotnējo paroli.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā
Klātiene VID Muitas pārvalde
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki