Valsts amatpersonas deklarācija
Izvēlētā organizācija: Valsts ieņēmumu dienests
Īss apraksts:
Elektroniskā valsts amatpersonas deklarācijas iesniegšana.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Fiziska persona - valsts amatpersona.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Valsts amatpersonai saskaņā ar likumu “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” ir pienākums iesniegt šādas deklarācijas:
-  Deklarāciju, kuru iesniedz, stājoties amatā;
-  Kārtējā gada deklarāciju;
-  Deklarāciju, kuru iesniedz, beidzot pildīt amata pienākumus;
-  Deklarāciju, kuru iesniedz pēc amatu pienākumu pildīšanas izbeigšanas.  
Lai iesniegtu deklarāciju, jāpieslēdzās Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmai un jāaizpilda veidlapa "Valsts amatpersonas deklarācija". Izņēmums ir Valsts drošības iestādēs strādājošās valsts amatpersonas, kuras savas deklarācijas iesniedz Satversmes aizsardzības biroja direktoram. Savukārt Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks deklarācijas iesniedz Ministru prezidentam vai viņa pilnvarotai personai.
Deklarācijas aizpildīšanas kārtība ir noteikta Ministru kabineta 22.10.2002. noteikumos Nr.478 "Kārtība, kādā aizpildāmas, iesniedzamas, reģistrējamas un glabājamas valsts amatpersonu deklarācijas un aizpildāmi un iesniedzami valsts amatpersonu saraksti".
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasījumam.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma