Informācija par aizdevumu fiziskajai personai
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Aizdevējam ir pienākums līdz pēctaksācijas gada 1.jūnijam iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā (turpmāk - VID)  informāciju par taksācijas gadā izsniegtajiem/saņemtajiem aizdevumiem, kuru apmērs pārsniedz 15 000 euro, ja tos izsniedzis viens aizdevējs. Aizdevuma ņēmējam ir pienākums iesniegt VID informāciju par saņemto aizdevumu, ja aizdevējs ir fiziskā persona – rezidents –, kas aizdevumu nesniedz savas saimnieciskās darbības ietvaros, vai nerezidents.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Aizdevējs - juridiska persona vai fiziska persona- saimnieciskās darbības veicējs vai vairāku personu līgumiska apvienība.
Fiziskā persona – aizdevuma ņēmējs, ja aizdevējs ir fiziska persona-saimnieciskās darbības veicējs, vai nerezidents.
Termiņš:
Var saņemt uzreiz
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Informāciju VID sniedz par aizdevumiem:
- kuri ir izsniegti/saņemti taksācijas gadā un kuru apmērs no viena aizdevēja pārsniedz 15 000 euro;
- kuru apmērs (to kopsumma) pirmstaksācijas gadā nepārsniedza 15 000 euro, bet kopā ar taksācijas gadā izsniegto aizdevumu pārsniedz 15 000 euro;
-kas izsniegti/saņemti taksācijas gadā papildus aizdevumam (to kopsummai), par kuru Valsts ieņēmumu dienestam jau ir sniegta informācija un iepriekš sniegtā aizdevuma neatmaksātā daļa aizdevuma izsniegšanas dienā pārsniedz 15 000 euro.
Informāciju par aizdevumu fiziskai personai jādeklarē līdz pēctaksācijas gada 1.jūnijam, iesniedzot Ministru kabineta 2010.gada 21.septembra noteikumu Nr.899 ”Likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” normu piemērošanas kārtība” 1.1 pielikumu- I sadaļu aizpilda, ja informāciju sniedz aizdevējs un II sadaļu, ja informāciju sniedz aizdevuma ņēmējs.
Juridiskām personām informācija jāiesniedz elektroniski, pieslēdzoties VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmai.
Fiziskās personas informāciju var iesniegt VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā, vai personīgi jebkurā VID klientu apkalpošanas vietā, vai nosūtot VID pa pastu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
VPVKAC
Aizkraukles novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Alūksnes valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Bauskas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Gulbenes novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Līvānu valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...
Klātiene
VID klientu apkalpošana Daugavpilī
VID klientu apkalpošana Jelgavā
VID klientu apkalpošana Jēkabpilī
VID klientu apkalpošana Liepājā
VID klientu apkalpošana Rēzeknē
Parādīt visus...
Pasts Valsts ieņēmumu dienests
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Jāizmanto pasta indekss LV-1978
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
VPVKAC
Aizkraukles novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Alūksnes valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Bauskas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Gulbenes novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Līvānu valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...
Klātiene
VID klientu apkalpošana Daugavpilī
VID klientu apkalpošana Jelgavā
VID klientu apkalpošana Jēkabpilī
VID klientu apkalpošana Liepājā
VID klientu apkalpošana Rēzeknē
Parādīt visus...