Informācija par aizdevumu fiziskajai personai
Izvēlētā organizācija: Valsts ieņēmumu dienests
Īss apraksts:
Informācija par taksācijas gadā izsniegtajiem/saņemtajiem aizdevumiem, kuru apmērs pārsniedz 15 000 euro, ja tos izsniedzis viens aizdevējs, kuru Valsts ieņēmumu dienestā (turpmāk-VID) iesniedz aizdevējs.
Savukārt aizdevuma ņēmējam VID jāiesniedz informācija par saņemto aizdevumu, ja aizdevējs ir fiziskā persona – rezidents, kad aizdevumu nesniedz savas saimnieciskās darbības ietvaros, vai nerezidents.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Aizdevējs - juridiska persona vai fiziska persona- saimnieciskās darbības veicējs vai vairāku personu līgumiska apvienība.
Fiziskā persona – aizdevuma ņēmējs, ja aizdevējs ir fiziska persona-saimnieciskās darbības veicējs, vai nerezidents.
Termiņš:
Uzreiz.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Informāciju VID sniedz par aizdevumiem:
- kuri ir izsniegti/saņemti taksācijas gadā un kuru apmērs no viena aizdevēja pārsniedz 15 000 euro;
- kuru apmērs (to kopsumma) pirmstaksācijas gadā nepārsniedza 15 000 euro, bet kopā ar taksācijas gadā izsniegto aizdevumu pārsniedz 15 000 euro;
-kas izsniegti/saņemti taksācijas gadā papildus aizdevumam (to kopsummai), par kuru VID jau ir sniegta informācija un iepriekš sniegtā aizdevuma neatmaksātā daļa aizdevuma izsniegšanas dienā pārsniedz 15 000 euro.
Informāciju par aizdevumu fiziskai personai jādeklarē līdz pēctaksācijas gada 1.jūnijam, iesniedzot Ministru kabineta 2010.gada 21.septembra noteikumu Nr.899 ”Likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” normu piemērošanas kārtība” 1.1 pielikumu- I sadaļu aizpilda, ja informāciju sniedz aizdevējs un II sadaļu, ja informāciju sniedz aizdevuma ņēmējs.
Juridiskām personām informācija jāiesniedz elektroniski, pieslēdzoties VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmai (https://eds.vid.gov.lv/login/  – Dokumenti – No veidlapas – Iedzīvotāju ienākuma nodokļa dokumenti – Informācija par aizdevumu fiziskajai personai).
Fiziskās personas informāciju var iesniegt VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā, vai personīgi jebkurā VID klientu apkalpošanas vietā (skatīt www.vid.gov.lv sadaļā "Kontakti"), vai nosūtot VID pa pastu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
Klātiene Valsts ieņēmumu dienests
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis: 67120000
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Pasts Valsts ieņēmumu dienests
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Jāizmanto pasta indekss LV-1978
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasījumam.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
Klātiene Valsts ieņēmumu dienests
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis: 67120000
Fakss:
Cita kontaktinformācija: