Ziņu iesniegšana par tirdzniecībai ražotajiem un ievestajiem mēslošanas līdzekļiem un substrātiem
Izvēlētā organizācija: Valsts augu aizsardzības dienests
Īss apraksts:
Mēslošanas līdzekļu un substrātu ražotājs, iepakotājs un ievedējs, kā arī mēslošanas līdzekļu maisījumu gatavotājs iesniedz Valsts augu aizsardzības dienestam ziņas par iepriekšējā gadā tirdzniecībai ražotajiem vai ievestajiem mēslošanas līdzekļiem (ar EK marķējumu vai bez tā) un substrātiem, vai sagatavotajiem mēslošanas līdzekļu maisījumiem.
Valsts augu aizsardzības dienests pieņem un apkopo iesniegto informāciju.
Saņēmēji:
Jebkura persona
• Persona, kas ražo un ieved mēslošanas līdzekļus un substrātus
• Persona, kas gatavo mēslošanas līdzekļu maisījumus
Termiņš:
Ziņas jāiesniedz līdz 31. janvārim par iepriekšējo gadu
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Ziņu iesniegšana
E-pakalpojums
• Klients autentificējas zemkopības nozares e-pakalpojumu vietnē un iesniedz ziņas
Informācija par e-pakalpojuma pieteikuma aizpildīšanu un iesniegšanu pieejama “E-pakalpojuma lietotāja ceļvedī” (skat. sadaļu “Dokumenti un veidlapas”).

E-pasts
• Klients nosūta dokumentus uz e-pasta adresi pasts@vaad.gov.lv vai oficiālo elektronisko adresi
• Dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu

Pasts
• Klients nosūta dokumentus pa pastu

Klātiene
• Klients ierodas Valsts augu aizsardzības dienestā un iesniedz dokumentus

Pakalpojums ir bezmaksas.
Iesniedzams dokuments
Informatīvs dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā E-pakalpojums zemkopības nozares e-pakalpojumu vietnē
Klātiene Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki