Informācija par darījumiem, kas ir uzsākti, bet nav pabeigti vienā taksācijas gadā
Izvēlētā organizācija: Valsts ieņēmumu dienests
Īss apraksts:
Deklarācijas par kapitālpieaugumu pielikums, kuru Valsts ieņēmumu dienestā (turpmāk-VID) iesniedz fiziskā persona, norādot taksācijas periodā uzsāktos, bet nepabeigtos darījumus ar kapitāla aktīviem.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Fiziskās personas, kuras ir noslēgušas darījumu ar kapitāla aktīviem, paredzot, ka ienākumu no šo kapitāla aktīvu atsavināšanas tās saņems vairāk kā viena taksācijas perioda laikā, kā arī attiecīgais darījums ar kapitāla aktīviem ir apliekams ar iedzīvotāju ienākuma nodokli.
Termiņš:
Uzreiz.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Nodokļa maksātājs deklarācijas DK pielikumā norāda visus taksācijas periodā uzsāktos, bet nepabeigtos darījumus ar kapitāla aktīviem.
Aizpildītu deklarācijas DK pielikumu „Informācijas sniegšana par darījumiem, kas uzsākti, bet nav pabeigti vienā taksācijas gadā” iesniedz elektroniski, pieslēdzoties VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmai (https://eds.vid.gov.lv/login/  – Dokumenti – No veidlapas – Iedzīvotāju ienākuma nodokļa dokumenti – Informācija par darījumiem, kas uzsākti, bet nav pabeigti vienā taksācijas gadā - DK veidlapas pielikums).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
Klātiene Valsts ieņēmumu dienests
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis: 67120000
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasījumam.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
Klātiene Valsts ieņēmumu dienests
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis: 67120000
Fakss:
Cita kontaktinformācija: