Gada kapitāla pieauguma ienākuma precizēšanas deklarācija
Izvēlētā organizācija: Valsts ieņēmumu dienests
Īss apraksts:
Gada kapitāla pieauguma ienākuma precizēšanas deklarācija, kuru Valsts ieņēmumu dienestā (turpmāk-VID) iesniedz fiziskās personas:
• ja kādā no taksācijas gada ceturkšņiem ir ciesti zaudējumi (iegādes vērtība ir lielāka par pārdošanas cenu),   kurus var segt no ienākuma no kapitāla pieauguma, bet zaudējumi nav segti pilnībā;
• ja zaudējumi  iepriekš nav deklarēti, bet taksācijas gadā ir gūti ienākumi no kapitāla pieauguma;
• deklarējot nerezidentam izmaksāto ienākumu no kapitāla aktīvu atsavināšanas ienākuma un ieturēto nodokli tā izmaksas vietā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Fiziskās personas, kuras ir iesniegušas pārskata perioda deklarāciju par ienākumu no kapitāla pieauguma.
Termiņš:
Uzreiz.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Gada kapitāla pieauguma ienākuma precizēšanas deklarāciju var iesniegt elektroniski, pieslēdzoties VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmai (https://eds.vid.gov.lv/login/   – Dokumenti – No veidlapas - Iedzīvotāju ienākuma nodokļa dokumenti - Gada kapitāla pieauguma ienākuma precizēšanas deklarācija - GD veidlapa), klātienē jebkurā VID Klientu apkalpošanas vietā (skatīt www.vid.gov.lv sadaļā "Kontakti") vai nosūtot to pa pastu.
Ja nodokļa maksātājam, precizējot gada kapitāla pieauguma ienākumu, izveidojas nodokļa pārmaksa, tad pārmaksātā nodokļa summa tiek atmaksāta.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā
Klātiene Valsts ieņēmumu dienests
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis: 67120000
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Pasts Valsts ieņēmumu dienests
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Jāizmanto pasta indekss LV-1978
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasījumam.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā
Klātiene Valsts ieņēmumu dienests
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis: 67120000
Fakss:
Cita kontaktinformācija: