Deklarācija par ienākumu no kapitāla
Izvēlētā organizācija: Valsts ieņēmumu dienests
Īss apraksts:
Deklarācijas par ienākumu no kapitāla pieauguma  iesniegšanas termiņš ir atkarīgs no ceturksnī gūtā ienākuma apmēra:
- ja personas (Latvijas rezidenta) kopējie ienākumi no darījumiem ar kapitāla aktīviem ceturksnī pārsniedz 1000 euro, deklarācija ir jāiesniedz reizi ceturksnī līdz tā mēneša 15.datumam, kas seko pēc ceturkšņa, kad gūti ienākumi no kapitāla pieauguma;
- ja personas kopējie ienākumi no darījumiem ar kapitāla aktīviem ceturksnī nepārsniedz 1000 euro, tad deklarācija jāiesniedz līdz nākamā gada 15.janvārim.
Ārvalsts nodokļa maksātājam deklarācijas par ienākumu no kapitāla pieauguma iesniegšanas pienākums – līdz ienākuma gūšanas mēnesim sekojošā mēneša 15.datumam – attiecas tikai uz gadījumiem, kad nodokli neietur izmaksas brīdī.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Uzreiz.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Nodokļu maksātājs "Pārskata perioda deklarāciju par ienākumu no kapitāla pieauguma" (Ministru kabineta 2018.gada 30.oktobra noteikumi Nr.662 „Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijām un to aizpildīšanas kārtību” 3.pielikums) var iesniegt:
- pieslēdzoties VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmai (https://eds.vid.gov.lv/login/  – Dokumenti – No veidlapas – Iedzīvotāju ienākuma nodokļa dokumenti – Pārskata perioda deklarācija par ienākumu no kapitāla pieauguma - DK veidlapa).
Deklarāciju var iesniegt arī klātienē, jebkurā VID klientu apkalpošanas nodaļā.
Aprēķinātā nodokļa summa jāiemaksā vienotajā nodokļu kontā līdz tā mēneša 23.datumam, kurā  iesniegta Pārskata perioda deklarācija par ienākumu no kapitāla pieauguma.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
Klātiene Valsts ieņēmumu dienests
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis: 67120000
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasījumam.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
Klātiene Valsts ieņēmumu dienests
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis: 67120000
Fakss:
Cita kontaktinformācija: