Nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu piešķiršana Carnikavas novadā
Izvēlētā organizācija: CARNIKAVAS NOVADA DOME
Īss apraksts:
Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršana saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli” un pašvaldības izdotajiem saistošajiem noteikumiem, kuros paredzēti atvieglojumi atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām par pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu – zemi, ēkām.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieejamība
Tiesības saņemt atvieglojumu no taksācijas gada aprēķinātās NĪN summas (par ēku) ir novadā deklarētam nodokļu maksātājam:
* 90% apmērā:
      - personām ar I invaliditātes grupu;
      - fiziskai personai, kura deklarējusi dzīvesvietu savā nekustamajā īpašumā – dzīvojamā mājā vai dzīvoklī – Carnikavas novadā;
* 70% apmērā:
      - vientuļām personām ar II invaliditātei;
      - nestrādājošiem vientuļiem pensionāriem;
      - īpašnieks var saņemt  par zemi (vai tās daļu), kas atrodas dabas parka “Piejūra” šādās funkcionālās zonās: dabas lieguma zonā un dabas parka zonā;
      - Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki.
* 50% apmērā, ja ir piešķirts maznodrošinātas personas (ģimenes) statuss;
* 25% apmērā - fiziskas un juridiskām personas, kuras iepriekšējā gadā, veicot saimniecisko darbību, radījušas ne mazāk kā trīs jaunas darba vietas (saglabājot tās ne mazāk kā gadu), vienlaicīgi saglabājot esošās

Kā arī 90% apmērā, ja fiziskai un juridiskai personai, kuru īpašumā esošā ēka taksācijas gadā ir cietusi ugunsgrēkā.

Atvieglojumu piešķir par vienu īpašumu, pēc īpašnieka izvēles. NĪN atlaides piemēro un pārrēķina nākošajā mēnes, pēc iesnieguma saņemšanas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Konsultācija
Adrese: Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas nov., LV-2163
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
VPVKAC Carnikavas  novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas nov., LV-2163
Tālrunis: 66954812
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu, nodokļa maksātājam Carnikavas novada domē jāiesniedz rakstveida iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu. Papildus jāpievieno pamatojuma dokumenti (atbilstoši atvieglojuma veidam).

Iesniegums jāiesniedz līdz kārtējā gada 1.februārim
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums iestādei
VPVKAC Carnikavas  novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas nov., LV-2163
Tālrunis: 66954812
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Klātiene Konsultācija
Adrese: Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas nov., LV-2163
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Korespondence
Adrese: Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas nov., LV-2163
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Cits E-adrese: _DEFAULT@90000028989
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Finanšu vadības nodaļas darbinieks, atbilstoši kompetencei, pieņem lēmumu par atveiglojuma piešķiršanu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus