Elektroniskie transponderi (elektroniskais mikročips ar valsts kodu (zirgiem) vai bez valsts koda (mājdzīvniekiem))
Izvēlētā organizācija: Lauksaimniecības datu centrs
Īss apraksts:
Elektroniskais  mikročips  - zirgu un mājas ( istabas ) dzīvnieku individuālai  apzīmēšanai.
Dzīvnieka īpašnieks vai persona , kura ir tiesīga veikt mikročipēšanu.
Mikročipēšanu veic veterinārārsts
Saņēmēji:
Jebkura persona
Dzīvnieka īpašnieks vai persona , kura ir tiesīga veikt mikročipēšanu.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Termiņš:
Pēc pieprasījuma un maksājuma saņemšanas tiek izsniegts mikročips atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.

Paziņojums

Nav

Paziņojums

Nav

Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pieprasīšanas solis
Dzīvnieka īpašnieks vai persona , kura ir tiesīga veikt dzīvnieka mikročipēšanu iesniedz rakstisku pieprasījumu Lauskaimniecības datu centrā (LDC)  par mikročipa iegādi.
LDC Elektroniskās sistēmas lietotāji mikročipu var pieprasīt  sadaļā  Pasūtījumi/Jauns pakalpojums.
Ar mikročipu nolasītāja tehniskām specifikācijām un lietošanas instrukciju var iepazīties https://www.ldc.gov.lv/lv/identifikacijas-lidzekli-un-elektroniskie-nolasitaji
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē
Pasts Elektroniskie transponderi (elektroniskais mikročips ar valsts kodu (zirgiem) vai bez valsts koda (m
Adrese: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67027240
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Mikročipus var iegādāties dzīvnieka īpašnieks vai persona, kura ir tiesīga veikt mikročipēšanu.  
LDC Elektroniskās sistēmas lietotāji mikročipu  var pieprasīt  sadaļā  Pasūtījumi/Jauns pakalpojums.
Darba laiki
2. solis / Apstrādes solis
Mikročipa pieprasītajam tiek sagatavots rēķins un nosūtīts uz iesniegumā norādīto kontaktinformācijas adresi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Saņemšanas solis
Pēc maksājuma saņemšanas mikročips (-i) tiek piegādāti  atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus