Reģistrēta mājas (istabas) dzīvnieka turētāja maiņas reģistrācija
Izvēlētā organizācija: Lauksaimniecības datu centrs
Īss apraksts:
E-pakalpojuma ietvaros persona tiešsaistē var veikt mājas (istabas) dzīvnieka turēšanas tiesību nodošanu citai fiziskai personai, apstiprināt turēšanas tiesību pārņemšanu un veikt nodoto turēšanas tiesību anulēšanu.
Ja īpašnieks ir miris, tad e-pakalpojums nav pieejams turētājam.
Uzmanību! Dzīvnieka  īpašnieka nāves gadījumā - Persona, kas apņemas kļūt par turētāju reģistrētam mājas (istabas) dzīvniekam uz laiku, kamēr tā īpašnieks (fiziska persona) nespēj pildīt dzīvnieka īpašnieka pienākumus, vai – īpašnieka (fiziskas personas) nāves gadījumā – līdz mantojuma tiesību apstiprināšanai, iesniedz datu centrā iesniegumu par mājas (istabas) dzīvnieka turētāja un turēšanas vietas maiņu. ” Veidlapa Nr.30
Saņēmēji:
Fiziska persona
Lauksaimniecības datu centrā piereģistrēto mājas (istabas) dzīvnieku īpašnieki.
Termiņš:
Sinhrons pakalpojums - lietotājs saņem izpildes rezultātu bez aiztures.
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pieteikšanās pakalpojumam
Fiziska persona piesakās e-pakalpojuma „Reģistrēta mājas (istabas) dzīvnieka turētāja maiņas reģistrācija” saņemšanai un piekrīt e-pakalpojuma lietošanas noteikumiem vai  reģistrēt notikumu klātienē VPVKAC,  līdzi ņemot Personu apliecinošu dokumentu un Dzīvnieka pasi.
Uzmanību!
1. Lai  klātienē veiktu  turētāja maiņu dzīvniekam  ir jābūt  rakstiskam apstiprinājumam no dzīvnieka iepriekšējā turētāja.
2. Dzīvnieka  īpašnieka nāves gadījumā - Persona, kas apņemas kļūt par turētāju reģistrētam mājas (istabas) dzīvniekam uz laiku, kamēr tā īpašnieks (fiziska persona) nespēj pildīt dzīvnieka īpašnieka pienākumus, vai – īpašnieka (fiziskas personas) nāves gadījumā – līdz mantojuma tiesību apstiprināšanai, iesniedz datu centrā iesniegumu par mājas (istabas) dzīvnieka turētāja un turēšanas vietas maiņu.”
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC
Aglonas novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aizkraukles novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aizputes novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aknīstes novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Alojas novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...