Reģistrēta mājas (istabas) dzīvnieku īpašumtiesību maiņas reģistrācija
Izvēlētā organizācija: Lauksaimniecības datu centrs
Īss apraksts:
E-pakalpojuma ietvaros persona tiešsaistē var veikt mājas dzīvnieka īpašumtiesību nodošanu citai fiziskai personai un apstiprināt īpašumtiesību pārņemšanu.
Ja īpašnieks ir miris, tad e-pakalpojums nav pieejams.
  Īpašumtiesības miruša īpašnieka gadījumā, var mainīt, ja ir mantojuma apliecība. Aizpilda 30. veidlapu – ‘Ziņojuma lapa par reģistrētu mājas (istabas) dzīvnieku’, norādot īpašnieka maiņu vai Dzīvnieka  īpašnieka nāves gadījumā - Persona, kas apņemas kļūt par turētāju reģistrētam mājas (istabas) dzīvniekam uz laiku, kamēr tā īpašnieks (fiziska persona) nespēj pildīt dzīvnieka īpašnieka pienākumus, vai – īpašnieka (fiziskas personas) nāves gadījumā – līdz mantojuma tiesību apstiprināšanai, iesniedz datu centrā iesniegumu par mājas (istabas) dzīvnieka turētāja un turēšanas vietas maiņu.”
Saņēmēji:
Fiziska persona
Lauksaimniecības datu centrā piereģistrēto mājas (istabas) dzīvnieku īpašnieki.
Termiņš:
Sinhrons pakalpojums - lietotājs saņem izpildes rezultātu bez aiztures.
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pieteikšanās pakalpojumam
Klientam ir nepieciešams pieteikties izvēlētam pakalpojumam Latvija.lv portālā vai reģistrēt notikumu klātienē VPVKAC, līdzi ņemot Personu apliecinošu dokumentu un Dzīvnieka pasi.
Uzmanību!
1.  Lai  klātienē veiktu  īpašumtiesību maiņu dzīvniekam  ir jābūt  rakstiskam apstiprinājumam no dzīvnieka iepriekšējā īpašnieka.  
2. Ja īpašnieks ir miris, tad e-pakalpojums nav pieejams.

3.Īpašumtiesības miruša dzīvnieka īpašnieka gadījumā, var mainīt, ja ir mantojuma apliecība. Aizpilda 30. veidlapu – ‘Ziņojuma lapa par reģistrētu mājas (istabas) dzīvnieku’, norādot īpašnieka maiņu.
4. Dzīvnieka  īpašnieka nāves gadījumā - Persona, kas apņemas kļūt par turētāju reģistrētam mājas (istabas) dzīvniekam uz laiku, kamēr tā īpašnieks (fiziska persona) nespēj pildīt dzīvnieka īpašnieka pienākumus, vai – īpašnieka (fiziskas personas) nāves gadījumā – līdz mantojuma tiesību apstiprināšanai, iesniedz datu centrā iesniegumu par mājas (istabas) dzīvnieka turētāja un turēšanas vietas maiņu. ” Veidlapa Nr.30
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC
Aglonas novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aizkraukles novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aizputes novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aknīstes novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Alojas novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...