Izziņa par atļauju iegūt īpašumā zemi
Izvēlētā organizācija: Jūrmalas valstspilsētas administrācija
Īss apraksts:
Likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās" 5.nodaļā noteiktajos gadījumos fiziskas un juridiskas personas var reģistrēt īpašuma tiesību maiņu zemesgrāmatā tikai saņemot pilsētas domes priekšsēdētāja piekrišanu zemes iegūšanai/saglabāšanai īpašumā. Piekrišana tiek noformēta izziņas veidā un to paraksta domes priekšsēdētājs, ja iesniegumā norādītais zemes izmantošanas mērķis atbilst Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumam un ir ievēroti likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās" 21.pantā ietvertie ierobežojumi.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāiesniedz iesniegums un dokumenti Apmeklētāju apakalpošanas centrā:
Fiziskām personām:
1. Iesniegums domes priekšsēdētājam, norādot zemes turpmāko izmantošanu;
2. Zemesgrāmatas akta kopija;
3. Darījuma akta kopija, uzrādot oriģinālu;
4. Robežu plāna kopija (ja iegādājas apbūvētu vai neapbūvētu zemes gabalu);
5. Pircēja pases kopija.
Juridiskām personām:
1. Iesniegums domes priekšsēdētājam, norādot zemes turpmāko izmantošanu;
2. Zemesgrāmatas akta kopija
3. Darījuma akta kopija, uzrādot oriģinālu;
4. Robežu plāna kopija (ja iegādājas apbūvētu vai neapbūvētu zemes gabalu);
5. Pārstāvja pilnvara.
Pakalpojumu var pieprasīt elektroniski, iesniedzot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Jūrmalas valstspilsētas administrācijas e-adrese
Klātiene Apmeklētāju apkalpošanas centri Jūrmalas valstspilsētas administrācija
Adrese: Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015
Tālrunis: 67093816, 67093843
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Apmeklētāju apkalpošanas centrs Kauguros, Raiņa ielā 110, tālrunis: 67738898
Apmeklētāju apkalpošanas centrs Ķemeros, Tukuma ielā 20, tālrunis: 67751609
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Apmeklētāju apkalpošanas centri Jūrmalas valstspilsētas administrācija
Adrese: Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015
Tālrunis: 67093816, 67093843
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Apmeklētāju apkalpošanas centrs Kauguros, Raiņa ielā 110, tālrunis: 67738898
Apmeklētāju apkalpošanas centrs Ķemeros, Tukuma ielā 20, tālrunis: 67751609
Darba laiki