Kadastra informācijas sistēmas atvērtie dati
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Atvērto datu veidā publicēti:
- aktuālie teksta dati XML formāta datnēs;
- aktuālie telpiskie dati SHP formāta datnēs;
- Eiropas Parlamenta un Padomes 14.03.2007. direktīvas Nr.2007/2/EK, ar ko izveido Telpiskās informācijas infrastruktūru Eiropas Kopienā (INSPIRE) (turpmāk - INSPIRE direktīva) I.pielikuma tēmai “Kadastrālie zemes gabali” atbilstoši dati WMS (attēls) un WFS (lejupielāde) tīmekļa pakalpes veidā;
- INSPIRE direktīvas III.pielikuma tēmai “Ēkas” atbilstoši dati WMS (attēls) un WFS (lejupielāde) tīmekļa pakalpes veidā.

Atvērto datu veidā publicēti vispārpieejami Kadastra informācijas sistēmas dati. Atvērto datu veidā nav pieejami tādi dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, informācija par nacionālajai drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem, būvju stāvu plāni un telpu grupas plāni) vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta - īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs - dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati).

E-pakalpojums pieejams bez maksas.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Saņemams tiešsaistē
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Informācija par pakalpojumu
Detalizētāka informācija par pakalpojumu pieejama Valsts zemes dienesta (VZD) tīmekļvietnē-https://www.vzd.gov.lv/lv/pakalpojumi/Kisad2
Maksājumi: Skatīt maksājumus
2. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Atvērtie dati XML un SHP formāta datnēs pieejami Latvijas Atvērto datu portālā - https://data.gov.lv/lv.

Atvērtie dati WMS un WFS tīmekļa pakalpju veidā pieejami Eiropas Kopienas ģeoportālā - https://inspire-geoportal.ec.europa.eu/.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Citi elektroniski kanāli
Eiropas Kopienas ģeoportāls: Ēkas un būves
Eiropas Kopienas ģeoportāls: Zemes vienības
Latvijas Atvērto datu portāls: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie dati
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Latvijas Atvērto datu portālā var izgūt teksta datus XML formātā un telpiskos datus SHP formātā.

Eiropas Kopienas ģeoportālā WMS un WFS tīmekļa pakalpes veidā var izgūt INSPIRE direktīvas I.pielikuma tēmai “Kadastrālie zemes gabali” (teritorijas, kas noteiktas kadastra reģistros vai līdzīgās sistēmās) un  III.pielikuma tēmai “Ēkas” (ēku ģeogrāfiskā atrašanās vieta) atbilstošus datus.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Citi elektroniski kanāli
Eiropas Kopienas ģeoportāls: Ēkas un būves
Eiropas Kopienas ģeoportāls: Zemes vienības
Latvijas Atvērto datu portāls: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie dati