Plānošanas dokumentu publiskā apspriešana
Izvēlētā organizācija: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Īss apraksts:
Dažādu plānošanas dokumentu, kas saistīti ar grozījumiem vai precizējumiem spēkā esošajā teritorijas plānojumā, izstrādes ietvaros notiekošo publisko apspriešanu laikā sabiedrība var izteikt viedokli un priekšlikumus klātienē, sūtot pa pastu vai elektroniski parakstītus - aptaujas anketas, vēstules vai iesniegumus Būvvaldei, vai iesniedzot valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv. Publiskās apspriešanas mērķis ir saskaņot un savstarpēji integrēt Liepājas pilsētas iedzīvotāju un dažādu institūciju vajadzības un intereses. Priekšlikumi tiek izvērtēti atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, institūciju sniegtajiem nosacījumiem, atzinumiem un plānošanas dokumenta darba uzdevumam. Pēc publiskās apspriešanas tiek sagatavots ziņojums par publisko apspriešanu, kas kopā ar publiskās apspriešanas materiāliem tiek skatīts sākotnēji Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Pilsētas attīstības komitejas sēdē, lai nodotu atbilstoša lēmuma pieņemšanai Liepājas pilsētas domes sēdē. Atbalstāmie priekšlikumi tiek ņemti vērā, pilnveidojot izstrādāto plānošanas dokumenta redakciju.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Cita informācija
Pakalpojuma pieprasīšana
1. Klātienē priekšlikumus var izteikt apmeklētāju pieņemšanas laikā;

2. Rakstiskus viedokļus un priekšlikumus līdz publiskās apspriešanas pēdējai dienai ieskaitot var izteikt:

-       iesniedzot vai sūtot pa pastu Liepājas pilsētas būvvaldei, Peldu ielā 5, Liepājā, LV-3401,
- elektroniski parakstītus, adresējot to buvvalde@liepaja.lv.
Iesniegumā fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un tālruņa numurs, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs;

3. Elektroniski vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā – www.geolatvija.lv.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Liepājas pilsētas Būvvaldes e-adrese
Klātiene
Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
LPPI Liepājas pilsētas Būvvalde
Pasts Liepājas pilsētas Būvvaldes pasts
Adrese: Peldu iela 5, Liepāja, LV-3401
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Citi elektroniski kanāli