Zemes vienību veidošana, sadale vai apvienošana
Izvēlētā organizācija: Jūrmalas valstspilsētas administrācija
Īss apraksts:
Nepieciešams zemesgabala sadalei, apvienošanai vai robežu pārkārtošanai.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Termiņš:
1 mēneša laikā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāiesniedz iesniegums ar veidlapā norādītajiem pielikumiem.
Iesnieguma iesniegšana:
papīra formātā:
Pilsētplānošanas nodaļas 1.stāva 6.kabinetā
Apmeklētāju apkalpošanas centros
elektroniski parakstīts dokuments: pasts@jurmala.lv
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Apmeklētāju apkalpošanas centri Jūrmalas valstspilsētas administrācija
Pilsētplānošanas pārvalde
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Uz iesnieguma pamata sagatavotais dokuments: Pilsētplānošanas nodaļas atbildes vēstule par iespējām mainīt zemes vienību robežas

Dokumenta saņemšana: pa pastu

Dokumenta termiņš: dokuments derīgs līdz brīdim, kad tiek grozīts Teritorijas plānojums.
Maksājumi: Skatīt maksājumus