Apstrīdēto administratīvo aktu un faktisko rīcību izskatīšana vides aizsardzības jomā.
Izvēlētā organizācija: Vides pārraudzības valsts birojs
Īss apraksts:
Izskata iesniegumus par apstrīdētajiem Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas padotības iestāžu izdotajiem administratīvajiem aktiem un faktisko rīcību vides aizsardzību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Viena mēneša laikā no iesnieguma iesniegšanas dienas (Administratīvā procesa likuma 64.panta (1) daļa).

Paziņojums

Lēmuma pieņemšanas termiņš var tikt pagarināts līdz 4 mēnešiem no iesnieguma iesniegšanas dienas (Administratīvā procesa likuma 64.panta (2) daļa.).

Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Nepieciešams personas iesniegums. Iesniegumā par administratīvā akta apstrīdēšanu norāda:
1) kuru administratīvo aktu apstrīd;
2) kādā apjomā administratīvo aktu apstrīd;
3) lūgumu.

Iesniegumā par administratīvā akta apstrīdēšanu var norādīt arī administratīvā akta apstrīdēšanas motīvus, kā arī izteikt viedokli par izlīguma noslēgšanas iespēju un iespējamiem izlīguma noteikumiem.

Iesniegumu par administratīvā akta apstrīdēšanu tā iesniedzējs var atsaukt līdz brīdim, kad augstāka iestāde pieņēmusi lēmumu par šo aktu vai iestāde, kas izdevusi apstrīdēto administratīvo aktu, ir izdevusi jaunu administratīvo aktu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Vides pārraudzības valsts biroja e adrese
Klātiene VPVB
Adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts VPVB
Adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Viena mēneša laikā no iesnieguma iesniegšanas dienas VPVB, pamatojoties uz personas iesniegumu  pieņem lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu vides aizsardzības jomā un par pieņemto lēmumu paziņo administratīvā procesa dalībniekiem.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Vides pārraudzības valsts biroja e adrese
Klātiene VPVB
Adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts VPVB
Adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki