Hidroģeoloģiskās informācijas sagatavošana
Izvēlētā organizācija: Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"
Īss apraksts:
Ūdensapgādes urbuma pases atjaunošana. Ūdensapgādes urbuma pases sagatavošana. Ūdensapgādes urbuma aizsargjoslu aprēķins, aizsargjoslu aprēķina pārbaude un saskaņošana. Izziņas sagatavošana par pazemes ūdeņu izmantošanas iespējām, iespējamo stingra režīma aizsargjoslas lielumu. Urbumu saraksta sagatavošana,  izmantojot datu bāzi „Urbumi”. Informācijas sagatavošana par hidroģeoloģiskajiem apstākļiem zemes īpašumā. Urbuma pases apstiprinātas kopijas vai dublikāta sagatavošana. Ūdensapgādes urbuma tamponāžas akta saskaņošana. Derīgo izrakteņu krājumu pārskatīšana, pagarināšana un pazemes ūdeņu atradnes pases pielikumu aktualizācija. Ekspertu konsultācijas.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
1. Jānosūta informācijas pieprasījums.
2. Jāsamaksā rēķins.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene LVĢMC - Rīga
Adrese: Maskavas iela 165, Rīga, LV-1019
Tālrunis: 67032620 ; 67032665
Fakss:
Cita kontaktinformācija: lvgmc@lvgmc.lv; 67032600
Darba laiki
Pasts LVĢMC - Rīga
Adrese: Maskavas iela 165, Rīga, LV-1019
Tālrunis: 67032620 ; 67032665
Fakss:
Cita kontaktinformācija: lvgmc@lvgmc.lv; 67032600
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Informācija tiek izsniegta vai nosūtīta informācijas pieprasītājam tikai pēc rēķina apmaksas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene LVĢMC - Rīga
Adrese: Maskavas iela 165, Rīga, LV-1019
Tālrunis: 67032620 ; 67032665
Fakss:
Cita kontaktinformācija: lvgmc@lvgmc.lv; 67032600
Darba laiki
Pasts LVĢMC - Rīga
Adrese: Maskavas iela 165, Rīga, LV-1019
Tālrunis: 67032620 ; 67032665
Fakss:
Cita kontaktinformācija: lvgmc@lvgmc.lv; 67032600
Darba laiki