Derīgo izrakteņu ieguves projekta saskaņošana
Izvēlētā organizācija: Valsts vides dienests
Īss apraksts:
Derīgo izrakteņu ieguves projekta saskaņošana ir bez maksas un to var saņemt jekuraš zemes dzīļu izmantotājs. Valsts vides dienests vienu saskaņotā derīgo izrakteņu ieguves projekta eksemplāru glabā dienestā, otru nodod glabāšanai Valsts ģeoloģijas fondā, trešo glabā derīgo izrakteņu ieguvējs.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Pakalpojumu var saņemt zemes dzīļu izmantotājs. Lēmumu par saskaņošanu un projekta eksemplāru var saņemt klātienē vai pa pastu.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Maksimālais pakalpojuma saņemšanas termiņš – 1 mēnesis.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieteikšanas apraksts
Pakalpojumu var saņemt:  
• Zemes dzīļu izmantotājs.

Pakalpojumu var pieprasīt klātienē Valsts vides dienestā vai pa pastu.

Jāiesniedz iesniegums derīgo izrakteņu ieguves projekta saskaņošanai. Iesniegumam pievieno trīs derīgo izrakteņu ieguves projekta eksemplārus. Derīgo izrakteņu ieguves projektu izstrādā saskaņā ar 21.08.2012. Ministru kabineta noteikumiem Nr.570 „Derīgo izrakteņu ieguves kārtība”.

Valsts vides dienests vienu saskaņotā derīgo izrakteņu ieguves projekta eksemplāru glabā dienestā, otru nodod glabāšanai Valsts ģeoloģijas fondā, trešo glabā derīgo izrakteņu ieguvējs.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
2. solis / Pakalpojuma saņemšanas apraksts
Lēmumu par saskaņošanu un projekta eksemplāru var saņemt klātienē vai pa pastu.

Saņemot lēmumu klātienē, uzrāda:
• Fiziska persona – personu apliecinošs dokuments;
• Juridiskās personas pārstāvis – dokuments (pilnvara), kas apliecina, ka pārstāvis ir pilnvarots saņemt lēmumu par saskaņošanu juridiskās personas vārdā, ja personai komercreģistrā nav reģistrētas juridiskās personas pārstāvniecības tiesības.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valsts vides dienests
Adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045
Tālrunis: 67084200
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Valsts vides dienests
Adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045
Tālrunis: 67084200
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki