Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošās un piekrītošās apbūvētās zemes iznomāšana
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Zemes nomas līgums tiek slēgts ar apbūves īpašnieku, tiesisko valdītāju vai pašvaldībai piederošās ēkas (telpu) nomnieku.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Apbūves īpašnieks, kura apbūves īpašuma tiesības reģistrētas Rīgas pilsētas zemesgrāmatā; dzīvojamās ēkas īpašnieks vai augļu dārza lietotājs, kuram zeme piešķirta ar apbūves tiesībām un zemes lietošanas tiesības izbeigušās "Valsts uz pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma" 26.panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā; pašvaldībai piederošās ēkas (telpu) nomnieks, ja ēkas (telpu) valdītājs nav Rīgas domes Īpašuma departaments.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
66
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Persona iesniegumu var iesniegt klātienē, pa pastu vai iesniegumu, kas sagatavots atbilstoši normatīvo aktu prasībām par elektronisko dokumentu noformēšanu, apliecinātu ar drošu elektronisko parakstu, var nosūtīt uz e-pastu.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:  
Fiziskām personām:
1) iesniegums, kurā norādīts vārds, uzvārds, personas kods, adrese, nomājamā zemesgabala adrese, platība, kadastra numurs vai kadastra apzīmējums (ja ir zināms);
2) ēku (būvju) īpašuma, tiesiskā valdījuma vai lietošanas tiesību apliecinošs dokuments.
Juridiskām personām:
1) iesniegums, kurā norādīts juridiskas personas nosaukums, juridiskā adrese, nomājamā zemesgabala adrese, platība, kadastra numurs vai kadastra apzīmējums (ja ir zināms);
2) ēku (būvju) īpašuma, tiesiskā valdījuma vai lietošanas tiesību apliecinošs dokuments.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas domes Īpašuma departamenta Klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Kalēju iela 10, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67026138; 67105221
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts di@riga.lv
Pasts Rīgas domes Īpašuma departaments
Adrese: Riharda Vāgnera iela 5, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
Izdevumi saistībā ar zemes nomas tiesību nostiprināšanu vai dzēšanu Rīgas pilsētas zemesgrāmatā (saskaņā ar Zemesgrāmatu likumu).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Persona pakalpojuma izpildes dokumentu (līgumu) var saņemt klātienē, e-pastā vai pa pastu. Personai uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi tiek nosūtīts ar drošu elektronisko parakstu parakstīts pakalpojuma izpildes dokuments (līgums) vai personai uz pieteikumā norādīto pasta adresi tiek nosūtīts pakalpojuma izpildes dokuments (līgums).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas domes Īpašuma departamenta Klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Kalēju iela 10, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67026138; 67105221
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki