Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošā un piekrītošā nekustamā īpašuma (nedzīvojamo ēku un tām piekrītošās zemes) iznomāšana
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Rīgas valstspilsētas pašvaldībai, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, nekustamais īpašums ir jāiznomā par iespējami augstāku nomas maksu, rīkojot nomas tiesību izsoli.
Par nomas tiesību izsoli tiek ievietots sludinājums Rīgas valstspilsētas pašvaldības portālā https://www.riga.lv/, sadaļā “Pilsēta->Pašvaldības īpašumi->Izsoles” un Rīgas domes Īpašuma departamenta mājaslapā https://id.riga.lv. Nomas tiesību nolikumā ir noteikta izsoles norises, dokumentu iesniegšanas kārtība, t.sk., arī pieteikuma veidlapas paraugs. Visi nepieciešamie dokumenti un pieteikuma veidlapa jāiesniedz dalībai mutiskā vai rakstiskā izsolē atbilstoši izsoles nolikumam. Pēc izsoles norises un pieņemtā lēmuma par izsoles uzvarētāju, ar izsoles uzvarētāju tiek noslēgts nomas līgums.
Nomas objektu iznomāšana nerīkojot nomas tiesību izsoli ir pieļaujama tikai MK 20.02.2018. noteikumiem Nr.97 "Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi" 6. punktā minētajos izņēmuma gadījumos.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Persona pieteikumu var iesniegt klātienē, pa pastu vai pieteikumu, kas sagatavots atbilstoši normatīvo aktu prasībām par elektronisko dokumentu noformēšanu, apliecinātu ar drošu elektronisko parakstu, var nosūtīt uz e-pastu vai iesniegt portālā www.latvija.lv.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
Pieteikums aizpildīts atbilstoši izsoles nolikumam vai saskaņā ar publikāciju par nomas objektiem
Rīgas valstspilsētas pašvaldības portālā https://riga.lv, sadaļā "Pilsēta->Pašvaldības īpašumi->Izsoles" un Rīgas domes Īpašuma departamenta mājaslapā https://id.riga.lv.

Klātienē pakalpojums tiek nodrošināts, ja vien puses nav vienojušās par pieņemšanu attālināti.
Gadījumos, kad ir nepieciešams ierobežot vai pārtraukt apmeklētāju pieņemšanu klātienē, apmeklētāji tiek pieņemti attālināti, izņēmuma gadījumos, kad jautājums nav atrisināms attālināti, pieļaujot apmeklētāju pieņemšanu klātienē.

Izņēmuma gadījumos, kad jautājums nav atrisināms attālināti, pieļaujot apmeklētāju pieņemšanu klātienē, pakalpojums var tikt nodrošināts klātienē Īpašuma departamenta Klientu apkalpošanas centrā Kalēju ielā 10, Rīgā, tikai pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruņa numuru +37167026138 vai +37167026151, vai pie speciālistiem, izvērtējot tā nodrošināšanas klātienē neatliekamību katrā situācijā individuāli.

Ar speciālistu pieņemšanas laikiem var iepazīties Īpašuma departamenta mājaslapas sadaļā "Pakalpojumi": https://id.riga.lv/pakalpojumi/
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Rīgas domes Īpašuma departamenta e-adrese
Klātiene Rīgas domes Īpašuma departamenta Klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Kalēju iela 10, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67026138; 67105221
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts diipp@riga.lv
Pasts RD Īpašuma departamenta Iznomāšanas un piedziņas pārvalde
Adrese: Riharda Vāgnera iela 5, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Persona pakalpojuma izpildes dokumentu (līgumu) var saņemt klātienē, pa pastu vai elektroniski.
Personai uz pieteikumā norādīto pasta adresi tiek nosūtīts pakalpojuma izpildes dokuments (līgums) vai personai uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi tiek nosūtīts ar drošu elektronisko parakstu parakstīts pakalpojuma izpildes dokuments (līgums).

Klātienē pakalpojums tiek nodrošināts, ja vien puses nav vienojušās par pieņemšanu attālināti.
Gadījumos, kad ir nepieciešams ierobežot vai pārtraukt apmeklētāju pieņemšanu klātienē, apmeklētāji tiek pieņemti attālināti, izņēmuma gadījumos, kad jautājums nav atrisināms attālināti, pieļaujot apmeklētāju pieņemšanu klātienē.

Izņēmuma gadījumos, kad jautājums nav atrisināms attālināti, pieļaujot apmeklētāju pieņemšanu klātienē, pakalpojums var tikt nodrošināts klātienē Īpašuma departamenta Klientu apkalpošanas centrā Kalēju ielā 10, Rīgā, tikai pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruņa numuru +37167026138 vai +37167026151, vai pie speciālistiem, izvērtējot tā nodrošināšanas klātienē neatliekamību katrā situācijā individuāli.

Ar speciālistu pieņemšanas laikiem var iepazīties Īpašuma departamenta mājaslapas sadaļā "Pakalpojumi": https://id.riga.lv/pakalpojumi/
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas domes Īpašuma departamenta Klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Kalēju iela 10, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67026138; 67105221
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki