Piekrišanas sniegšana zemesgabala iegūšanai/saglabāšanai īpašumā
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās" 5.nodaļā noteiktajos gadījumos fiziskas un juridiskas personas var reģistrēt īpašuma tiesību maiņu zemesgrāmatā, tikai saņemot pilsētas domes priekšsēdētāja piekrišanu zemes iegūšanai/saglabāšanai īpašumā. Piekrišana tiek noformēta izziņas veidā un to paraksta Rīgas domes priekšsēdētājs vai Rīgas domes priekšsēdētāja pilnvarotā persona, ja iesniegumā norādītais zemes izmantošanas mērķis atbilst Rīgas teritorijas plānojumam un ir ievēroti likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās" 21.pantā ietvertie ierobežojumi.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Fiziskas un juridiskas personas, kuras var iegūt īpašumā zemi ar ierobežojumiem, kas noteikti likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās" 5.nodaļā.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
15
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Fiziskas un juridiskas personas, kuras var iegūt īpašumā zemi ar ierobežojumiem, kas noteikti likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās" 5. nodaļā, iesniedz iesniegumu par piekrišanas sniegšanu zemesgabala iegūšanai/saglabāšanai īpašumā (brīvā formā vai, izmantojot piedāvāto paraugu), adresētu Īpašuma departamenta Īpašuma atsavināšanas pārvaldei, kam pievienots darījuma akts vai cits īpašuma tiesības pāreju apliecinošs dokuments vai tā kopija.
Iesniegumu, kam pievienots darījuma akts vai cits īpašuma tiesības pāreju apliecinošs dokuments vai tā kopija, var iesniegt klātienē, nosūtīt pa pastu vai izmantojot e-adresi, nosūtīt ar drošu elektronisko parakstu parakstītu uz e-pasta adresi.

Gadījumos, kad ir nepieciešams ierobežot vai pārtraukt apmeklētāju pieņemšanu klātienē, apmeklētāji tiek pieņemti attālināti, izņēmuma gadījumos, kad jautājums nav atrisināms attālināti, pieļaujot apmeklētāju pieņemšanu klātienē, pakalpojums var tikt nodrošināts klātienē Īpašuma departamenta Klientu apkalpošanas centrā Kalēju ielā 10, Rīgā, tikai pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruņa numuru +37167026138 vai +37167105221, vai pie speciālistiem, izvērtējot tā nodrošināšanas klātienē neatliekamību katrā situācijā individuāli.

Ar speciālistu pieņemšanas laikiem var iepazīties Īpašuma departamenta mājaslapas sadaļā "Pakalpojumi": https://id.riga.lv/pakalpojumi/

Jautājumos, saistītajos ar pakalpojuma saņemšanu, vērsties Īpašuma departamenta Īpašuma atsavināšanas pārvaldē, zvanot pa tālruni 67026320 un 67026019.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Īpašuma departamenta e-adrese
Klātiene Īpašuma departamenta Klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Kalēju iela 10, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67026138; 67105221
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Īpašuma departamenta Īpašuma atsavināšanas pārvaldes kontakttālrunis: 67026320 un 67026019
Darba laiki
E-pasts dia@riga.lv
Pasts Īpašuma departamenta Īpašuma atsavināšanas pārvalde
Adrese: Riharda Vāgnera iela 5, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Persona Rīgas domes priekšsēdētāja vai Rīgas domes priekšsēdētāja pilnvarotās personas parakstītu izziņu par piekrišanu zemesgabala iegūšanai/saglabāšanai īpašumā var saņemt klātienē, e-pastā vai pa pastu.

Gadījumos, kad ir nepieciešams ierobežot vai pārtraukt apmeklētāju pieņemšanu klātienē, apmeklētāji tiek pieņemti attālināti, izņēmuma gadījumos, kad jautājums nav atrisināms attālināti, pieļaujot apmeklētāju pieņemšanu klātienē, pakalpojums var tikt nodrošināts klātienē Īpašuma departamenta Klientu apkalpošanas centrā Kalēju ielā 10, Rīgā, tikai pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruņa numuru +37167026138 vai +37167105221, vai pie speciālistiem, izvērtējot tā nodrošināšanas klātienē neatliekamību katrā situācijā individuāli.

Ar speciālistu pieņemšanas laikiem var iepazīties Īpašuma departamenta mājaslapas sadaļā "Pakalpojumi": https://id.riga.lv/pakalpojumi/
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Īpašuma departamenta Klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Kalēju iela 10, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67026138; 67105221
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Īpašuma departamenta Īpašuma atsavināšanas pārvaldes kontakttālrunis: 67026320 un 67026019
Darba laiki