Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās esošo izīrēto dzīvokļu atsavināšana (JĒKABPILS NOVADS)
Izvēlētā organizācija: Jēkabpils novada pašvaldība
Īss apraksts:
Atsavināšanas rezultātā, pārdodot pašvaldības nekustamo mantu, īpašuma tiesības no mantas atsavinātāja pāriet mantas ieguvējam

Pēc attiecīgā dzīvokļa īpašuma atsavināšanas ierosināšanas, tiek sagatavots Jēkabpils pilsētas domes lēmuma projekts par atsavināmā objekta nodošanu atsavināšanai par tirgus (brīvu) cenu
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Iesniedz rakstisku iesniegumu kopā ar nepieciešamajiem dokumentiem.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā
2. solis / Pakalpojuma maksa
Bezmaksas pakalpojums
Maksājumi: Skatīt maksājumus