Pašvaldības mantas atsavināšanas organizēšana (JĒKABPILS NOVADS)
Izvēlētā organizācija: Jēkabpils novada pašvaldība
Īss apraksts:
Jēkabpils pašvaldības nekustamās mantas, kas nav nepieciešama pašvaldības funkciju realizēšanai, atsavināšana, pārdodot to izsolē vai par brīvu cenu, saskaņā ar Jēkabpils pilsētas domes lēmumu
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Iesniedz rakstisku iesniegumu kopā ar nepieciešamajiem dokumentiem
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā
2. solis / Pakalpojuma maksa
Bezmaksas pakalpojums
Maksājumi: Skatīt maksājumus