Dzīvokļa pabalsts (Salas novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Salas novada pašvaldība
Īss apraksts:
Dzīvokļa pabalsts ir viens no sociālās palīdzības pabalstu veidiem, ko pašvaldības sociālais dienests izmaksā par trūcīgām vai maznodrošinātām atzītām mājsaimniecībām neatkarīgi no mājokļa piederības.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Pabalstu piešķir ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai (mājsaimniecībai), kura atzīta par trūcīgu vai maznodrošinātu.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Pašvaldības sociālais dienests ne vēlāk kā mēneša laikā pēc iesnieguma un visu pamatojuma dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam un dzīvokļa pabalsta piešķiršanu vai atteikumu  piešķirt dzīvokļa pabalstu.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Uzrādot personu apliecinošu dokumentu nepieciešams iesniegt šādus dokumentus:

1. Iesniegums;
2. Izziņa par atbilstību trūcīgas/maznodrošinātas ģimenes statusam;
3. Uzrāda īres vai apsaimniekošanas līgumu, ja tāds ir;
4. Pēdējo 3 mēnešu komunālo maksājumu kvīšu kopijas, uzrādot oriģinālu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC Salas novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Susējas iela 9, Sala, Salas pag., Salas nov., LV-5230
Tālrunis: 66954845
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Klātiene Salas novada Sociālais dienests
Adrese: Susējas iela 9, Sala, Salas pag., Salas nov., LV-5230
Tālrunis: 65237747; 29372660
Fakss: 65231660
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma apstrāde
Tiesības saņemt dzīvokļa pabalstu ir: personai, kurai piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss; vientuļam pensionāram, kurš faktiski dzīvo Salas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Dzīvokļa pabalsts tiek piešķirts tikai par dzīvokli, kurš tiek izmantots ģimenes/personas pamatvajadzību nodrošināšanai (netiek izīrēts, gūstot ienākumus).

Dzīvokļa pabalstu piešķir 1 reizi kalendārā gadā, to iemaksājot attiecīgā pakalpojuma sniedzēja kontā, centrālapkures sistēmas pieslēgtam: vienistabas dzīvoklim -72 euro apmērā; divistabu dzīvoklim – 86 euro apmērā; trīsistabu dzīvoklim – 100 euro apmērā.

Dzīvokļa pabalstu dzīvoklim ar malkas apkuri piešķir 1 reizi kalendārā gadā, pārskaitot to uz iesniegumā norādīto pabalsta pieprasītāja kredītiestādes kontu vai izmaksājot skaidrā naudā pašvaldības kasē: vienistabas dzīvoklim- 72 euro, divistabu dzīvoklim- 86 euro, trīsistabu dzīvoklim- 100 euro.

15. Dzīvokļa pabalstu individuālajai mājai ar malkas apkuri piešķir 1 reizi kalendārajā gadā, pārskaitot to uz iesniegumā norādīto pabalsta pieprasītāja kredītiestādes kontu vai izmaksājot skaidrā naudā pašvaldības kasē, 100 euro apmērā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Telefons 65237747
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pabalsts tiek piešķirts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei. Pabalstu individuālās apkures cietā kurināmā iegādei izmaksā 10 darba dienu laikā klienta norādītajā kredītiestādes kontā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC Salas novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Susējas iela 9, Sala, Salas pag., Salas nov., LV-5230
Tālrunis: 66954845
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Klātiene Salas novada Sociālais dienests
Adrese: Susējas iela 9, Sala, Salas pag., Salas nov., LV-5230
Tālrunis: 65237747; 29372660
Fakss: 65231660
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Salas novada Sociālā dienesta pasts
Adrese: Susējas iela 9, Sala, Salas pag., Salas nov., LV-5230
Tālrunis: 65237747
Fakss: 65231660
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki