Dzīvojamās telpas īres līguma pārjaunošana (noslēgšana, atjaunošana) (Valmieras pilsētas pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Valmieras pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Dzīvojamās telpas īres līgums noslēdzams rakstveidā starp izīrētāju un īrnieku mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas. Dzīvojamās telpas īres līgumu var noslēgt uz noteiktu laiku vai arī nenorādot termiņu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Īrnieka nāves vai rīcībnespējas gadījumā, dzīvesvietas maiņas gadījumā, kā arī dzīvojamās telpas īres līguma termiņam izbeidzoties, pilngadīgs ģimenes loceklis, ja tam piekrīt pārējie pilngadīgie ģimenes locekļi
Maksimālais termiņš (darba dienās):
23
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai noslēgtu, pājaunotu vai atjaunotu Dzīvojamās telpas īres līgumu jāiesniedz:
iesniegums, kuru paraksta visi pilngadīgie ģimenes locekļi, pievienojot nepieciešamos dokumentus;  
miršanas apliecība (īrnieka nāves gadījumā).
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums iestādei
Klātiene Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvalde
Adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes Dzīvojamo māju/īpašumu apsaimniekošanas speciālists Guntis Braslis, guntis.braslis@valmiera.lv, tel.64210871, 29478378.
Darba laiki
Pasts Valmieras pilsētas pašvaldība
Adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Citi elektroniski kanāli
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
pakalpojums tiek sniegts viena kalendārā mēneša laikā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus