Dzīvojamās telpas piedāvāšana un rekomendācijas par dzīvojamās telpas izīrēšanu izsniegšana palīdzības reģistrā (reģistros) reģistrētai personai
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
1.Palīdzības reģistrā (reģistros) reģistrētā persona reģistrācijas secībā saņem uzaicinājumu apskatīt īrēšanai piedāvāto dzīvojamo telpu un izdarīt izvēli no ne vairāk kā trīs dažādām dzīvošanai derīgām dzīvojamām telpām.
2.Piekrišana izvēlētajai dzīvojamai telpai jādod, aizpildot attiecīgas formas iesniegumu.
3.Pamatojoties uz šo personas iesniegumu Rīgas domes Dzīvojamo telpu izīrēšanas komisija pieņem lēmumu par dzīvojamās telpas izīrēšanu.
4.Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Dzīvokļu pārvalde izdod Rekomendāciju dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanai.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Palīdzības reģistrā reģistrēta persona.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
35
Termiņš:
Personai jāveic piedāvātās dzīvojamās telpas apskate un jādod rakstveida atbilde par izteikto piedāvājumu 10 dienu laikā
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Dzīvojamās telpas apskates piedāvājumu persona saņem kā ierakstītu pasta sūtījumu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē RD Mājokļu un vides departamenta e-adrese
E-pasts dmv@riga.lv
Telefons +371 67474700
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Persona saņem apskates norīkojumu ierodoties Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kancelejā  vai to saņem pa pastu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus