Personu nodrošināšana ar pagaidu dzīvojamo telpu uz laiku līdz pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšanai
Izvēlētā organizācija: Jūrmalas valstspilsētas administrācija
Īss apraksts:
Pašvaldība ar pagaidu dzīvojamo telpu nodrošina personas, kuras ir reģistrētas pašvaldības 1. reģistrā (dzīvojamās telpas izīrēšana personām, kuras ar dzīvojamo telpu nodrošināmas pirmām kārtām - likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.pants) un rakstveidā ir izteikušas vēlēšanos uz laiku līdz pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšanai īrēt pagaidu dzīvojamo telpu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Lēmums par personas nodrošināšanu ar pagaidu dzīvojamo telpu tiek pieņemts mēneša laikā no iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Personai jāiesniedz:
• iesniegums pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanai saņemšanai, norādot nepieciešamo palīdzības veidu un faktiskos apstākļus;
• dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas īpašuma tiesību apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu, ja īpašuma tiesības nav nostiprinātas zemesgrāmatā;
• dzīvojamās telpas īres līguma kopiju, uzrādot oriģinālu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Jūrmalas valstspilsētas administrācijas e-adrese
Klātiene Dzīvokļu nodaļa
Adrese: Dubultu prospekts 1, Jūrmala, LV-2015
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Telefons 67093848, 67093951
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Dzīvokļu nodaļa
Adrese: Dubultu prospekts 1, Jūrmala, LV-2015
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki