Vienošanās par zemes gabalu nodošanu īpašumā bez atlīdzības (Balvu novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Balvu novada pašvaldība
Īss apraksts:
Ieinteresētā persona savā īpašumā bez atlīdzības iegūst pašvaldības zemes domājamo daļu lauku apvidos, atbilstoši viņa īpašumā esošā dzīvokļa domājamai daļai.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Termiņš:
Mēneša laikā no iesnieguma iesniegšanas dienas
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Persona iesniedz:
1. iesniegumu;
2.vienošanos dzīvokļa privatizācijai par pajām vai pirkuma līgumu.

Iesniegumu var iesniegt klātienē, pa pastu, e-pastu (ar drošu elektronisko parakstu)
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē E-adrese Balvu novada pašvaldība
Klātiene
Baltinavas pagasta pārvalde
Balvu pagasta pārvalde
Bērzkalnes pagasta pārvalde
Bērzpils pagasta pārvalde
Briežuciema pagasta pārvalde
Parādīt visus...
E-pasts dome@balvi.lv
Pasts Pasts
Adrese: Bērzpils iela 1A, Balvi, Balvu nov., LV-4501
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pēc dokumenta sagatavošanas, jāierodas Balvu novada pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A, Balvos, 34.kab. parakstīt un saņemt sagatavoto vienošanos.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Klātienē Balvu novada pašvaldībā
Adrese: Bērzpils iela 1A, Balvi, Balvu nov., LV-4501
Tālrunis: 64522453
Fakss: 64522453
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki