Pašvaldības palīdzības piešķiršana nekustamajam īpašumam piegulošās teritorijas kopšanā
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Personas, kuru nekustamajiem īpašumiem piegulošās teritorijas platība ir lielāka par pusi no nekustamā īpašuma platības, var saņemt pašvaldības palīdzību nekustamajam īpašumam piegulošās teritorijas kopšanā, slēdzot ar pašvaldību vienošanos par sadarbību.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona, Publisko tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
21
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma saņemšanai persona iesniedz iesniegumu, norādot vēlamo sadarbības veidu nekustamajam
īpašumam piegulošās teritorijas kopšanā:
1. pašvaldības pienākumu kopt nekustamajam īpašumam piegulošās teritorijas daļu, kuras platība pārsniedz pusi no nekustamā īpašuma platības;
2. cita veida sadarbību nekustamajam īpašumam piegulošās teritorijas kopšanā (piemēram, pašvaldības
pienākumu nodrošināt lapu vai sniega izvešanu u.tml.).
Iesniegumam pievienojami īpašuma tiesību apliecinoši dokumenti.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Rīgas valstspilsētas pašvaldības e-adrese
Klātiene
Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
E-pasts aic@riga.lv
Pasts Rīgas pilsētas izpilddirektors
Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Lēmums, ievērojot iesniedzēja vēlmi, saņemams klātienē, tiek nosūtīts elektroniski uz iesniegumā norādīto elektroniskā pasta adresi vai uz iesniegumā norādīto pasta adresi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs