Nekustamā īpašuma īpašnieka atbrīvošana no pienākuma kopt nekustamajam īpašumam pieguļošu teritoriju
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
No īpašumam piegulošās teritorijas kopšanas var tikt atbrīvoti viendzīvokļa māju, kuras netiek izmantotas saimnieciskajai darbībai, īpašnieki, kas ir trūcīgas vai maznodrošinātas personas, iesniedzot iesniegumu lēmuma pieņemšanai.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Teritorijas īpašnieks, trūcīga vai maznodrošināta persona, kura turklāt ir vientuļš pensionārs ar 1. vai 2. grupas invalidāti vai pensionāri ar 1. vai 2. grupas invalidāti, kuriem ir kopīga dzīvesvieta ar personām, kas ir pensionāri vai 1. vai 2. grupas invalīdi.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Persona iesniedz iesniegumu Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā un Rīgas pilsētas izpilddirektors 10 darba dienu laikā no dienas, kad pašvaldībā saņemts personas iesniegums, pieņem lēmumu par nekustamā īpašuma īpašnieka atbrīvošanu no saistošo noteikumu 4.3.-4.5.apakšpunktā uzlikto pienākumu pildīšanas uz laiku, kas nepārsniedz 6 mēnešu termiņu.
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
1) iesniegums;
2) attiecīgo personas statusu apliecinoši dokumenti;
3) personu apliecinošs dokuments.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Rīgas valstspilsētas pašvaldības e-adrese
Klātiene
Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pēc lēmuma pieņemšanas iesnieguma iesniedzējs tiek informēts pa pastu vai elektroniski uz e-pastu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus